Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2022 PW43

PW43 - 26-10-2022 | door Linda de Jonge, redacteur Pharmaceutisch Weekblad en apotheker

Welke stelling(en) over diabetesmedicatie is/zijn waar?

I. Sulfonylureumderivaten remmen gluconeogenese in de lever.

II. Metformine bevordert de afgifte van insuline uit de bètacellen.

  1. Beide stellingen zijn niet waar.
  2. Beide stellingen zijn waar.
  3. Stelling I is waar en stelling II niet.
  4. Stelling II is waar en stelling I niet.

Toelichting

Het juiste antwoord is: beide stellingen zijn niet waar.

Beide stellingen zijn niet waar. Metformine remt gluconeogenese in de lever en verbetert insulinegevoeligheid. Daarnaast zorgt het voor een lichte daling van het LDL-cholesterol en het totale cholesterol en verlaagt het mogelijk de mortaliteit en macrovasculaire en diabetesgerelateerde morbiditeit.

Sulfonylureumderivaten bevorderen de afgifte van insuline uit de bètacellen en daarnaast zorgen ze mogelijk voor vermindering van microvasculaire complicaties.

Bron: NHG-Richtlijn Diabetes mellitus type 2

Document acties

Back to top