Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuws 2015

Bètablokker: cardiale events

Hypertensiebehandeling met een bètablokker verhoogt de kans op perioperatieve cardiale events.

PW Magazine 44, jaar 2015 - 30-10-2015

Nilotinib biedt hoop bij parkinson en dementie

Nilotinib (Tasigna), een geneesmiddel dat is geregistreerd voor chronische myeloïde leukemie, verbetert de cognitie en motorische en niet-motorische vaardigheden van patiënten met de ziekte van Parkinson en Lewy body dementie. Ook zorgt het middel voor veranderingen in de biomarkers die zijn gelinkt aan de ziekten.

PW Magazine 44, jaar 2015 - 30-10-2015

Hartfalen na crizotinib

Bij een recente beoordeling van de risico’s van crizotinib (Xalkori) zijn ernstige gevallen van hartfalen gemeld.

PW Magazine 44, jaar 2015 - 30-10-2015

Ernstige schade bij vemurafenib plus radiotherapie

Bij het gebruik van vemurafenib (Zelboraf) door volwassenen die radiotherapie kregen tijdens of na het gebruik van het middel, zijn ernstige en fatale bijwerkingen gemeld.

PW Magazine 44, jaar 2015 - 30-10-2015

Ook minder administratieve lasten apothekers

De actie ‘Het roer moet om’, voor administratieve lastenverlichting voor huisartsen, krijgt een vervolg voor apothekers. Dat heeft Bas van den Dungen, directeur-generaal curatieve zorg van het ministerie van VWS, gemeld aan de KNMP.

PW Magazine 44, jaar 2015 - 30-10-2015

Druppel bloed spoort kanker op

Het Cancer Center Amsterdam (CCA) van het VUmc heeft een techniek ontwikkeld die in een vroeg stadium kanker kan opsporen in een druppel bloed. Onderzoeker Tom Würdinger van het CCA denkt binnen vijf jaar de test beschikbaar te hebben voor de eerste patiënten.

29-10-2015 1 reactie

Apothekers willen veel regels schrappen

Apothekers hebben in een enquête van TNS NIPO een groot aantal suggesties gedaan om de regeldruk in de farmacie te verminderen. Het gaat vooral om het schrappen van overbodige administratieve handelingen, zoals de vele en verschillende ZN-formulieren voor machtigingen van genees- en hulpmiddelen en de strenge voorwaarden om een vergoeding van medicatie of een hulpmiddel te krijgen.

Politiek & overheid, Praktijkvoering PW Magazine 45, jaar 2015 - 28-10-2015 1 reactie

Biosimilars toegevoegd aan naam Bogin

De Bond van de Generieke Geneesmiddelenindustrie (Bogin) heeft haar naam veranderd in Biosimilars en generieke geneesmiddelenindustrie Nederland.

PW Magazine 45, jaar 2015 - 27-10-2015

Apothekers voorbereid op toestroom vluchtelingen

Mini-apotheek in Nijmeegse noodopvang Heumensoord

Vluchtelingen die zijn aangekomen in Nederland kunnen allemaal beschikken over farmaceutische zorg. Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben apothekers dat “ondanks alle hectiek” snel opgepakt. In noodopvang Heumensoord in Nijmegen hebben apothekers een mini-apotheek geopend.

PW Magazine 44, jaar 2015 - 23-10-2015

Met metformine meer methylmalonzuur

Metformine verlaagt niet alleen de concentratie vitamine B12 in het lichaam van diabetespatiënten, maar verhoogt ook de hoeveelheid methylmalonzuur. Deze verhoging draagt mogelijk bij aan het optreden van perifere neuropathie.

PW Magazine 43, jaar 2015 - 23-10-2015

Psoriasis gemeld bij ACE-remmers

Het Bijwerkingencentrum Lareb heeft 25 meldingen van (verergering van) psoriasis bij het gebruik van ACE-remmers ontvangen. Dat meldt het bijwerkingencentrum op zijn website.

PW Magazine 43, jaar 2015 - 23-10-2015

Ernstige huidreacties mogelijk bij galantamine

Aan de productinformatie en bijsluiter van galantaminehydrobromide (Reminyl) is nieuwe informatie toegevoegd. Bij het gebruik van dit middel kunnen ernstige huidreacties optreden: het Stevens-Johnsonsyndroom en acuut gegeneraliseerd pustuleus exantheem.

PW Magazine 43, jaar 2015 - 23-10-2015

Minderheid van oncolytica verlengt leven

Om een nieuw geneesmiddel tegen kanker op de markt te brengen zijn gegevens op harde eindpunten – of het middel echt levensverlengend werkt – niet altijd nodig. Dat schrijven de onderzoekers Kim en Prasad in JAMA Internal Medicine van 19 oktober.

PW Magazine 44, jaar 2015 - 20-10-2015

Menzis: medicatiebeoordeling uit eigen risico

Menzis haalt de medicatiebeoordeling vanaf 1 januari 2016 uit het eigen risico van de patiënt. De zorgverzekeraar wil apothekers en huisartsen hiermee ruimte bieden ook in het begin van het jaar medicatiebeoordelingen te declareren, als de patiënt nog niet zijn eigen risico heeft gebruikt.

Zorgverzekeraars PW Magazine 43, jaar 2015 - 19-10-2015 2 reacties

Voorwaardelijke handelsvergunning blinatumomab

Het weesgeneesmiddel blinatumomab (Blincyto) kreeg van de CHMP een voorwaardelijke handelsvergunning voor de behandeling van Philadelphiachromosoom-negatieve acute lymfatische leukemie.

19-10-2015

Varenicline: toch geen depressierisico

In tegenstelling tot wat eerder werd gedacht, verhoogt varenicline de kans op een hartaanval of depressie niet. Dat schrijven D. Kotz et al. in The Lancet Respiratory Medicine.

PW Magazine 42, jaar 2015 - 16-10-2015

SAN101 werkt bij sepsis

Het experimentele middel SAN101 is mogelijk effectief bij sepsis en acute respiratory distress syndrome (ARDS).

PW Magazine 42, jaar 2015 - 16-10-2015

ADT + docetaxel effectief

Docetaxel in combinatie met androgeendeprivatietherapie (ADT) bij patiënten met hormoongevoelig gemetastaseerd prostaatcarcinoom resulteert in een langere overleving dan ADT alleen.

PW Magazine 42, jaar 2015 - 16-10-2015

Finerenon bij diabetes

Toevoeging van finerenon aan de medicatie van patiënten met diabetische nefropathie verbetert hun albumine-creatinineratio (UACR).

PW Magazine 42, jaar 2015 - 16-10-2015

Acht geneesmiddelen krijgen positief advies voor handelsvergunning

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van het EMA heeft positief geadviseerd over het verlenen van handelsvergunningen voor de volgende acht nieuwe geneesmiddelen.

PW Magazine 42, jaar 2015 - 15-10-2015

Document acties

Back to top