Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Finerenon bij diabetes

PW Magazine 42, jaar 2015 - 16-10-2015
Toevoeging van finerenon aan de medicatie van patiënten met diabetische nefropathie verbetert hun albumine-creatinineratio (UACR).

Dat stellen G.L. Bakris et al. in JAMA. In hun fase IIb-studie kregen 821 patiënten met micro- of macroalbuminurie die al een ACE-remmer of AT1-antagonist gebruikten 90 dagen finerenon (1,25, 2,5, 5, 7,5, 10, 15 of 20 mg/dag) of een placebo. De UACR op dag 90 was verlaagd in de groepen die 7,5 of meer mg finerenon per dag kregen: respectievelijk 0,79 (BI90 0,68-0,91; P=0,004), 0,76 (BI90 0,65-0,88; P=0,001), 0,67 (BI90 0,58-0,77; P<0,001), 0,62 (BI90 0,54-0,72; P<0,001).

Document acties

Back to top