Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Hartfalen na crizotinib

PW Magazine 44, jaar 2015 - 30-10-2015
Bij een recente beoordeling van de risico’s van crizotinib (Xalkori) zijn ernstige gevallen van hartfalen gemeld.

Het CBG adviseert om bij het gebruik van het middel extra alert te zijn op symptomen hiervan: benauwdheid, oedeem en snelle gewichtstoename door het vasthouden van vocht. Dit geldt ook voor patiënten zonder bestaande hartaandoening.

Crizotinib wordt gebruikt bij volwassenen met eerder behandeld anaplastischlymfoomkinase (ALK)-positief, gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellige longcarcinoom (NSCLS).

Aan de productinformatie en bijsluiter van crizotinib wordt een waarschuwing toegevoegd.

Document acties

Back to top