Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bètablokker: cardiale events

PW Magazine 44, jaar 2015 - 30-10-2015
Hypertensiebehandeling met een bètablokker verhoogt de kans op perioperatieve cardiale events.

Dit schrijven M. Jørgensen et al. in JAMA Internal Medicine. Ze gebruikten gegevens van 55.320 patiënten die twee antihypertensiva gebruikten (14.644 in elk geval een bètablokker, 40.676 andere middelen). Binnen dertig dagen na operatie had 1,3% versus 0,8% een fataal acuut myocardinfarct, niet-fataal herseninfarct of plotselinge hartdood. De odds ratio was in combinatie met RAS-remmers 2,16 (BI95 1,54-3,04), calciumantagonisten 2,17 (BI95 1,48-3,17) en thiaziden 1,56 (BI95 1,10-2,22) vergeleken met de controles.

Document acties

Back to top