Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Ook minder administratieve lasten apothekers

PW Magazine 44, jaar 2015 - 30-10-2015
De actie ‘Het roer moet om’, voor administratieve lastenverlichting voor huisartsen, krijgt een vervolg voor apothekers. Dat heeft Bas van den Dungen, directeur-generaal curatieve zorg van het ministerie van VWS, gemeld aan de KNMP.

Binnen het traject ‘Minder regels, meer zorg’, een samenwerking van de KNMP met stakeholders, zijn eerder dit jaar de administratieve lasten van de farmacie in kaart gebracht: 28% van de kosten en inspanningen zijn direct of indirect terug te voeren op wetten en regels. Sommige zijn noodzakelijk voor goede farmaceutische zorg, maar een belangrijk deel wordt door apothekers als onnodig en hinderlijk ervaren.

Samen met praktiserende apothekers en apotheekhoudende huisartsen zijn binnen het traject voor 25 knelpunten potentiële oplossingen geformuleerd. VWS heeft volgens de KNMP toegezegd deze voorstellen met de relevante toezichthouders te bespreken.

Document acties

Back to top