Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Met metformine meer methylmalonzuur

PW Magazine 43, jaar 2015 - 23-10-2015
Metformine verlaagt niet alleen de concentratie vitamine B12 in het lichaam van diabetespatiënten, maar verhoogt ook de hoeveelheid methylmalonzuur. Deze verhoging draagt mogelijk bij aan het optreden van perifere neuropathie.

Deze resultaten presenteerden M. Out et al. op 18 september tijdens de European Association for the Study of Diabetes 2015 Meeting. In hun HOME-trial kregen 390 diabetes type II-patiënten die al insuline gebruikten 52 maanden lang driemaal daags 850 mg metformine (experimentgroep) of een placebo (controlegroep).

De experimentgroep had na het onderzoek meer methylmalonzuur (0,04 µmol/L, BI95 0,02-0,06, p=0,001) in hun lichaam dan de controlegroep. Hoewel er geen significant verschil werd gevonden in de neuropathiescore, bleek dat deze wel degelijk werd beïnvloed door de hoeveelheid methylmalonzuur. De auteurs geven aan dat het belangrijk is om de vitamine B12-spiegel en, indien mogelijk, ook de methylmalonzuurspiegel bij metforminegebruikers te monitoren.

Document acties

Back to top