Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Acht geneesmiddelen krijgen positief advies voor handelsvergunning

PW Magazine 42, jaar 2015 - 15-10-2015
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van het EMA heeft positief geadviseerd over het verlenen van handelsvergunningen voor de volgende acht nieuwe geneesmiddelen.

De combinatie sacubitril+valsartan (Entresto) voor de behandeling van patiënten met chronisch hartfalen veroorzaakt door een slecht werkende hartspier.

Het weesgeneesmiddel carfilzomib (Kyprolis) voor de behandeling van patiënten met multipel myeloom met een recidief na ten minste één eerdere behandelkuur, in combinatie met lenalidomide en dexamethason.

Cobimetinib (Cotellic) voor de behandeling van uitgezaaid melanoom.

De combinatie elvitegravir+cobicistat+emtricitabine+tenofovir alafenamide (Genvoya) voor de behandeling van infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv).

Mepolizumab (Nucala) voor de behandeling van eosinofiel astma.

Het weesgeneesmiddel lumacaftor+ivacaftor (Orkambi) voor de behandeling van bepaalde vormen van cystische fibrose.

Het weesgeneesmiddel efmoroctocog alfa (Elocta) voor de behandeling van hemofilie A.

Het weesgeneesmiddel glycerolfenylbutyraat (Ravicti) voor de behandeling van ureumcyclusdefecten.

Document acties

Back to top