Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Psoriasis gemeld bij ACE-remmers

PW Magazine 43, jaar 2015 - 23-10-2015
Het Bijwerkingencentrum Lareb heeft 25 meldingen van (verergering van) psoriasis bij het gebruik van ACE-remmers ontvangen. Dat meldt het bijwerkingencentrum op zijn website.

Psoriasis is een huidziekte die een schommelend beloop kent. Hierdoor is het moeilijk om een relatie met een geneesmiddel vast te stellen. Dat 9 van de 25 patiënten herstelden na het staken van de ACE-remmer lijkt echter wel een aanwijzing voor een relatie te zijn. Blokkade van de omzetting van de vaatverwijdende stof bradykinine speelt mogelijk een rol bij het opvlammen van psoriasis door het gebruik van ACE-remmers.

Document acties

Back to top