Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Preventief aspirine slikken onnodig voor gezonde vrouwen

PW Magazine 51 / 52, jaar 2011 - 22-12-2011
Gezonde vrouwen die om de dag 100 mg acetylsalicylzuur slikken, zien nauwelijks vermindering in het aantal cardiovasculaire events. Dit blijkt uit onderzoek dat recent is verschenen. Drie vragen aan medeauteur prof. dr. Frank Visseren, internist/vasculair geneeskundige van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Wat was de aanleiding?

“Vooral in de VS, maar ook in Europa, krijgen gezonde mensen aspirine om de kans op cardiovasculaire complicaties te verlagen. We weten dat er overall een zeer klein effect is maar dat verschilt per individu. Daarom wilden we weten wie hierbij baat heeft.”

Wat heeft u gevonden?

“Met de eerder door ons ontwikkelde methode [Pharm Weekbl. 2011;146(45):27 en BMJ. 2011;343:d5888] hebben we de gegevens van 28.000 gezonde Amerikaanse vrouwen onderzocht. Daaruit bleek dat slechts één op de twintig vrouwen baat heeft bij aspirine. En van die vrouwen moet je er vijftig gedurende tien jaar behandelen om één cardiovasculair event te voorkomen. Dat is dus een lage opbrengst.

De groep vrouwen die wel baat had bij aspirine waren vrouwen ouder dan 65 jaar die rookten, een verhoogde bloeddruk en verhoogde cholesterolspiegels hadden en die een positieve familieanamnese hadden. Vrouwen dus die aardig wat risicofactoren bezaten. Pas dan heeft behandeling enig nut.”

Wat is het advies?

“Wees zeer terughoudend in het preventief inzetten van aspirine, maar bij sommige patiënten kan je het overwegen. Een gezonde leefstijl is beter dan het gebruik van aspirine. De afweging voor een individuele patiënt kan je met onze nieuwe rekenmethode maken.”

[Eur Heart J. 2011;32(23):2962-9]

Document acties

Back to top