Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

IGZ: medicatieveiligheid Parnassus onvoldoende

PW Magazine 50, jaar 2011 - 09-12-2011
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) verscherpt het toezicht op de thuiszorgorganisatie Parnassus in Amsterdam vanwege structurele tekortkomingen in de medicatieveiligheid.

Tijdens een bezoek in mei 2011 constateerde de IGZ dat de medicatieveiligheid op diverse onderdelen hoge en zeer hoge risico’s kende. Zo werd medicatie gewijzigd door een thuiszorgmedewerker zonder een autorisatie van een arts en was het onduidelijk of medicatie was toegediend.

Ook ontbrak de extra medicatiecontrole door een tweede persoon. Parnassus moest voor de verbeteringen een plan van aanpak opstellen.

Tijdens een vervolgbezoek in november 2011 trof de Inspectie op dezelfde onderdelen opnieuw hoge en zeer hoge risico’s aan. Medicatieoverzichtlijsten ontbraken en een tweede medicatiecontrole werd nog steeds niet uitgevoerd.

De Inspectie wil dat Parnassus op deze punten direct maatregelen neemt. De instelling dient uiterlijk 12 december 2011 maatregelen te hebben getroffen voor de onderwerpen waarbij zeer hoge veiligheidsrisico’s zijn geconstateerd.

Voor de onderdelen met hoge veiligheidsrisico’s moet de instelling uiterlijk 26 december 2011 maatregelen hebben getroffen. Vanaf 12 december 2011 verwacht de Inspectie maandelijkse voortgangsrapportages.

Het verscherpte toezicht geldt voor een periode van zes maanden. Begin 2012 zal de Inspectie Parnassus weer bezoeken om de ontwikkelingen te toetsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Document acties

Back to top