Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vergoeding combinatietherapie diabetes verlengd

PW Magazine 50, jaar 2011 - 09-12-2011
De overgangsregeling rond de vergoeding van de combinatie van een GLP-1-analoog met insuline wordt verlengd.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat patiënten die voor 1 mei 2011 op een combinatie van insuline en een GLP-1-analoog zijn gezet, deze combinatie na 1 januari 2012 niet meer vergoed krijgen. Het ministerie van VWS heeft echter bekendgemaakt dat voor deze groep patiënten de overgangsregeling zal worden verlengd.

Voor de GLP-1-analogen – exenatide en liraglutide – komt volgens bijlage 2 van de regeling zorgverzekering de combinatie met insuline niet in aanmerking voor vergoeding. Wel geldt voor zowel liraglutide als exenatide een overgangsperiode voor patiënten die voor 1 mei 2011 op de combinatie van een GLP-1 analoog zijn gezet. Deze patiënten krijgen de middelen volgens de nadere voorwaarden nog vergoed.

De EMA heeft de SPC-tekst van liraglutide aangepast. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) moet op grond hiervan beoordelen of de combinatie insuline met een GLP-1 analoog vergoed wordt. De overgangsregeling duurt tot het moment dat het CVZ hierover een besluit genomen heeft.

Na 1 januari 2012 worden GLP-1-analogen alleen vergoed voor patiënten met diabetes type 2 met een body mass index groter dan 35 kg/m2, bij wie de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat in maximaal verdraagbare doseringen onvoldoende werkt. Zij mogen bovendien geen insuline gebruiken, tenzij ze de genoemde combinatie al op 1 mei 2011 kregen. Verder moet het eerste recept zijn uitgeschreven door een internist.

Document acties

Back to top