Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

CBG: UAD-paracetamol max vijftig stuks

PW Magazine 51 / 52, jaar 2011 - 15-12-2011
De verpakkingsgrootte van paracetamol geleverd via het UAD-kanaal mag maximaal vijftig eenheden bedragen. Een besluit hierover heeft het CBG bekrachtigd tijdens de Collegevergadering van 24 november.

Ook heeft het CBG een limiet gesteld voor andere sterktes en farmaceutische vormen van paracetamol die via het UAD-kanaal worden verstrekt. Een overzicht hiervan staat op de site van het CBG

Het CBG nam dit besluit omdat het paracetamolgebruik is toegenomen en het aantal meldingen over overdosering van dit middel is gestegen. Voorafgaand aan dit besluit hield het CBG een consultatiebijeenkomst en een hoorzitting, georganiseerd voor belanghebbenden en belangstellenden.

De inbreng van deze partijen heeft het CBG meegenomen in de besluitvorming. Het CBG beseft dat dit besluit voor sommige marktpartijen ingrijpende gevolgen heeft. De volksgezondheid gaat echter voorop, zo stelt de Nederlandse geneesmiddelenautoriteit.

Het PW Wetenschappelijk Platform van 16 december bevat twee artikelen over paracetamolintoxicaties.

Document acties

Back to top