Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Doorstart Proeftuin Farmacie Groningen

Rechter: Menzis mag samenwerking beëindigen

PW Magazine 51 / 52, jaar 2011 - 16-12-2011
Proeftuin Farmacie Groningen (PFG) is gered van de ondergang. Eerder dit jaar trok de belangrijkste financier Menzis zich terug, maar inmiddels is een andere zorgverzekeraar bereid aan de proeftuin deel te nemen. In een kort geding eiste de PFG vorige week nog tevergeefs dat Menzis tot eind volgend jaar zou betalen.
Doorstart Proeftuin Farmacie Groningen

Wat de naam is van deze nieuwe zorgverzekeraar die in de Proeftuin Farmacie Groningen investeert, kan directeur Gabriëlla Jansen nog niet zeggen. “In een later stadium geven wij een gezamenlijke toelichting.”

Door deze nieuwe samenwerking is een doorstart voor de PFG op langere termijn zo goed als zeker. De banen van de dertien medewerkers blijven behouden. Op korte termijn kan de PFG overleven door de volgens Jansen enorme inspanningen van de lokale deelnemende partijen. “Een andere belangrijke nieuwe partner is de KNMP. Wij gaan onder andere natrium- en kaliumrichtlijnen ontwikkelen.”

Het doek dreigde te vallen voor de PFG omdat Menzis – met ruim 80% de grootste financier – zich eerder dit jaar eenzijdig had teruggetrokken. Vorige week verloor de PFG in kort geding van Menzis. De PFG had geëist dat Menzis de financiering zou voortzetten tot 1 januari 2013; de zorgverzekeraar investeert jaarlijks € 800.000 in de proeftuin. Maar de rechter stelde Menzis in het gelijk: de zorgverzekeraar heeft de samenwerking op zorgvuldige wijze beëindigd. De PFG vindt deze uitspraak onbegrijpelijk en tekent hoger beroep aan.

Volgens de PFG heeft Menzis zich gecommitteerd aan een overeenkomst tot 2013. Jansen: “De zorgverzekeraar is vrij om uit ons samenwerkingsverband te stappen, maar wel op een correcte wijze.”

Grimmiger

De omgang tussen de gewezen partners vertoont inmiddels steeds grimmiger trekjes. Zo blokkeert Menzis volgens Jansen al twee maanden de bankrekening van de PFG; Menzis verzorgt de administratie van de PFG. “Menzis houdt ook een deel van het geld achter. Daar hebben ze recht op, maar dit is geen manier van doen. Hiermee is voor ons een grens bereikt.”

Een woordvoerder van Menzis: “Onzin. De PFG heeft Menzis zelf gevraagd de rekening te beheren en inmiddels is het saldo overgemaakt op een nieuwe rekening van de PFG.”

Menzis wil de samenwerking per 1 januari 2012 eenzijdig opzeggen omdat de PFG volgens de zorgverzekeraar niet meer het juiste instrument is om geprotocolleerd voorschrijven te bewerkstelligen. De landelijke richtlijnen zouden grotendeels de richtlijnen van de PFG overlappen. Volgens Jansen echter zijn er nog steeds geen landelijke transmurale richtlijnen.

“Er zijn in al die jaren geen aantoonbare resultaten in doelmatig voorschrijven gehaald ten opzichte van andere regio’s”, aldus de Menzis-woordvoerder.

Sinds 2001 werkt de organisatie aan verbetering van kwaliteit en besparingen van kosten in het voorschrijven van geneesmiddelen. De PFG is een samenwerkingsverband van huisartsen, apothekers, specialisten, patiëntenorganisatie Zorgbelang Groningen en tot eind 2011 Menzis.

Document acties

Back to top