Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Toch akkoord over doorstart van LSP

Afspraken minister en koepels over infrastructuur

PW Magazine 50, jaar 2011 - 08-12-2011
De infrastructuur van het landelijk schakelpunt (LSP) blijft behouden. Er komt een elektronisch patiëntdossier onder de naam 'persoonlijk gezondheidsdossier'. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) is dat overeengekomen met de koepels van apothekers (KNMP), huisartsen (LHV) en huisartsenposten (VHN).
Toch akkoord over doorstart van LSP

De afspraken worden ondersteund door de Vereniging Nederlandse Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Daardoor is nu een doorstart van het LSP voor 2012 mogelijk. Zorgverzekeraars hebben inmiddels garanties gegeven voor de financiering van de technische infrastructuur.

Hoofdbestuurslid Paul Haarbosch van de KNMP maakt duidelijk dat de betrokken zorgverleners gebruik zullen maken van de bestaande infrastructuur van het LSP. "Waar wij als apothekers op hameren, is dat wij het vooral vanuit een regionale setting willen uitrollen en gebruiken."

Nog maar enkele weken geleden leek de doorstart van het LSP van de baan. Na een peiling bleek 54% van de apothekers bereid door te gaan met dit systeem. Ook onder de andere zorgverleners viel de belangstelling enigszins tegen.

De situatie is echter inmiddels veranderd, aldus Haarbosch. "Het bestuur van Nictiz wilde een aantal toezeggingen in financiële zin. Die drempel was op dat moment niet gehaald. Inmiddels zijn ook de ziekenhuizen aangehaakt. Dat scheelt veel. De financiën zijn nu geen probleem meer."

Om ook de Tweede Kamer mee te krijgen, moet nog wel aan aantal zaken goed worden geregeld, onderstreept Haarbosch. "We moeten een technische oplossing vinden die het LSP bruikbaar maakt voor de regio. Bovendien moeten we de privacy van patiënten kunnen waarborgen."

Of de medische gegevens van negen miljoen Nederlanders elektronisch beschikbaar blijven voor huisartsen, apothekers en ziekenhuizen, is nog onduidelijk.

De KNMP is blij dat een doorstart nu toch mogelijk blijkt. "Zonder infrastructuur voor de uitwisseling van medische gegevens zouden we twintig jaar teruggaan in de tijd", zegt Haarbosch. "Dat moeten we niet willen."

Het ministerie van VWS werkt al veertien jaar aan de opzet van een landelijk schakelpunt. Tot dusver heeft het ruim € 300 miljoen gekost.

Begin 2009 stemde de Tweede Kamer in met een wet voor het EPD. Zorgverleners waren verplicht zich aan te sluiten. De Eerste Kamer stemde in april dit jaar echter tegen dit wetsvoorstel.

Document acties

Reacties

08-12-2011 18:25
D.T. Hendriksz zegt:

Verrassend? Nou neen. Was al voorspeld gezien de enorme financiële belangen die met dit LSP op het spel staan. Dit LSP maakt immers centrale datamining mogelijk en zo het bijhouden van de ontwikkeling in de schadelast per segment. In 2013 wordt de Geïntegreerde bekostiging doorgevoerd. 4 chronisch aandoeningen, niet complex, worden dan aanbesteed. Twee zorggroepen gaan per regio strijden om de zorg. Een groep losse zorgaanbieders moet voor de prijsdruk zorgen. E.a. gaat niet zonder LSP. Daar komen de economische data mee binnen. Ook het MBI is onmogelijk zonder tijdige beschikbaarheid van de financiële data van de zorg. Zo kan de Minister eerder ingrijpen en bijsturen bij overschrijdingen van het BKZ.
Geïntegreerde bekostiging gaat niet samen met inschrijftarief voor huisartsen. Dat wordt dan ook voorzienbaar afgeschaft. Volle concurrentie tussen de medici; Eerste tegen Tweede Lijn. Je moet er maar opkomen. En alles inclusief de geneesmiddelen: vaste prijs per chronische aandoening per jaar. Mediq is er klaar voor. Je moet dan enorm grote getallen kunnen voorzien. 2012 wordt inderdaad een overgangsjaar.

Back to top