Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Intermitterende inhalaties net zo goed

PW Magazine 51 / 52, jaar 2011 - 22-12-2011
Een dagelijkse lage dosering budesonide is niet beter dan een kortdurende kuur met een hoge dosis om astma-exacerbaties bij kinderen te verminderen. Dit concluderen Amerikaanse onderzoekers na een studie onder 278 kinderen.
Intermitterende inhalaties net zo goed

Terugkerende episodes van piepende ademhaling (wheezing) bij jonge kinderen worden meestal veroorzaakt door luchtwegaandoeningen. Deze kunnen uitmonden in ernstige exacerbaties waardoor medische hulp nodig is. Kinderen jonger dan 5 jaar die minimaal vier wheezing-episodes hebben doorgemaakt in het afgelopen jaar en die positief scoren op een index die de kans op astma voorspelt, moeten volgens richtlijnen dagelijks langdurig worden behandeld met inhalatieglucocorticoïden.

Uit de PEAK-studie blijkt dat kinderen met minimaal één ernstige exacerbatie in het afgelopen jaar het meest baat hadden van dagelijkse therapie met inhalatieglucocorticoïden. Uit dezelfde studie blijkt echter ook dat dagelijks gebruik van deze middelen leidde tot een significante afname in lengtegroei vergeleken met placebo. Deze afname bleek slechts gedeeltelijk omkeerbaar na stoppen van de behandeling.

Bezorgdheid over groeiachterstand en toenemende weerstand van ouders voor het dagelijks gebruik van inhalatieglucocorticoïden door jonge kinderen zijn een aanleiding om te zoeken naar alternatieven, zoals het intermitterend toedienen van deze middelen. Een studie vergeleek placebo met zevendaagse kuren van hooggedoseerde vernevelde budesonide bij kinderen. De kuren, die werden gegeven bij de eerste tekenen van een luchtweginfectie, verminderden significant de ernst van luchtwegklachten zonder de groei van de kinderen aan te tasten. Een andere studie met fluticason bij kinderen met virale wheezing bevestigde deze resultaten.

Op basis van deze resultaten onderzochten de Amerikanen 278 kinderen met terugkerende wheezing-klachten en minimaal één exacerbatie gedurende een jaar [N Engl J Med. 2011;365(21):1990-2001]. De kinderen werden onderverdeeld in groepen en kregen tweemaal daags 1 mg budesonide ter inhalatie gedurende zeven dagen (bij het begin van een luchtweginfectie), dagelijks 0,5 mg budesonide ter inhalatie of placebo. Het aantal exacerbaties was in de budesonidegroepen niet verschillend. Ook was er geen verschil in de tijd tot de eerste exacerbatie of bijwerkingen. Wel was de gemiddelde blootstelling aan budesonide 104 mg lager in de intermitterende groep vergeleken met dagelijkse inname.

Document acties

Back to top