Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Depressie: ook placebo werkt

PW Magazine 40/41, jaar 2014 - 30-09-2014
Placebo en antidepressiva zijn even effectief. Dat blijkt uit een Amerikaanse dubbelblinde studie onder 88 patiënten met een ernstige depressie.

29 kregen alleen ondersteunende zorg, 29 kregen daarnaast placebo en 39 kregen venlafaxine XR, duloxetine of escitalopram [BJPsych 2014, epub 11 september]. Na acht weken was er geen verschil in verbetering op de Hamilton Rating Scale for Depression tussen de placebo- en de medicatiegroep (36% versus 46%, p = 0,08). Deze verschilden wel significant vergeleken met de controlegroep (5%, p < 0,001).

Document acties

Back to top