Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vaker laag TSH bij metformine dan bij sulfonylureumderivaat

PW Magazine 40/41, jaar 2014 - 02-10-2014
Patiënten met hypothyreoïdie die metformine gebruiken, hebben 55% meer risico op lage thyroid stimulating hormone (TSH)-spiegels dan mensen met deze aandoening die een sulfonylureumderivaat gebruiken.

Dat blijkt uit een studie, uitgevoerd onder leiding van dr. Laurent Axoulay van de McGill University in Montréal (Canada). De wetenschappers evalueerden over een periode van 25 jaar data van 74.300 patiënten met diabetes type 2 die metformine-monotherapie of monotherapie met een sulfonylureumderivaat kregen.

Metformine gaf in vergelijking met een sulfonylureumderivaat 55% meer risico op een lage TSH-spiegel (<0,4 mIU/l) bij mensen die behandeling kregen voor hypothyreoïdie. De incident rate was respectievelijk 125,2 en 79,5 op 1000 persoonsjaren (gecorrigeerde hazard ratio (HR) 1,55; BI95 1,09-2,20). Het risico op een lage TSH-spiegel was het hoogst 90 tot 180 dagen na start van de behandeling (2,30; 1,00-5,29). Volgens de onderzoekers lijkt het erop dat metformine dit effect niet heeft bij mensen met een normale schildklierfunctie [CMAJ, epub 22 september 2014].

Document acties

Back to top