Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Darapladib: geen verschil

PW Magazine 40/41, jaar 2014 - 02-10-2014
Er is niet minder risico op een volgend ernstig coronair event met darapladib, een orale remmer van het eiwit lipoproteine PLA2 dat betrokken zou zijn bij het ontstaan van atherosclerose.

Dat blijkt uit de SOLID-TIMI 52 studie onder 13.026 patiënten die binnen dertig dagen na opname werden gerandomiseerd naar darapladib of placebo, naast de gebruikelijke behandeling [JAMA 2014; 312(10):1006-15]. Er was geen verschil in het optreden van sterfte door coronaire ziekte, niet-fataal myocardinfarct of urgente coronaire revascularisatie (HR=1,00, BI95 0,91-1,09; p = 0,93).

Document acties

Back to top