Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

COPD: combinatie is beter dan LABA alleen

PW Magazine 40/41, jaar 2014 - 01-10-2014
COPD-patiënten lijken baat te hebben bij inhalatiecorticosteroïden naast langwerkende luchtwegverwijders. De combinatie leidt tot minder sterfte en opnamen dan het gebruik van langwerkende luchtwegverwijders alleen.
COPD: combinatie is beter dan LABA alleen

Dat blijkt uit een Canadese cohortstudie [JAMA 2014;312(11):1114-21]. Eerder al liet een systematische review een positief effect zien op het aantal exacerbaties van langwerkende luchtwegverwijders (LABA’S) met inhalatiecorticosteroïden, vergeleken met LABA’S alleen. De Canadese wetenschappers onderzochten nu het effect op mortaliteit en ziekenhuisopnamen.

Van nieuwe gebruikers van LABA’S met inhalatiecorticosteroïden (n=5594, mediane follow-up 2,7 jaar, gemiddeld 77 jaar) stierf 36,4% en werd 27,8% opgenomen vanwege COPD, vergeleken met 37,3% respectievelijk 30,1% in de groep die alleen een LABA gebruikten (n=2129, mediane follow-up 2,5 jaar, gemiddeld 77 jaar). Inhalatiecorticosteroïden lijken een toegevoegde waarde te hebben bij COPD. De afname van sterfte en opnamen is gering (3,7%), maar wel significant (HR=0,92, BI95 0,88-0,96).

Het verschil tussen beide groepen, ten gunste van de combinatie, was groter bij COPD-patiënten met ook astma (6,5%) en bij degenen zonder langwerkende anticholinergica ernaast (8,4%).

Een andere recente studie liet daarentegen geen toegevoegd effect zien van inhalatiecorticosteroïden bij COPD [NEJM 2014, epub 8 september]. In deze dubbelblinde crossover-studie kregen 2485 COPD-patiënten eerst zes weken tripeltherapie (tiotropium, salmeterol en fluticason), waarvan na randomisatie de ene helft hiermee doorging en de andere helft fluticason afbouwde in twaalf weken. De beide groepen verschilden niet in het optreden van matige tot ernstige exacerbaties (HR=1,06, BI95 0,94-1,19).

Wel ging de longfunctie meer achteruit in de groep die met het inhalatiecorticosteroïde stopte. Het verschil in expiratoir secondevolume bedroeg 43 milliliter aan het einde van de studie (week 52) (p=0,001).

Document acties

Back to top