Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Advies dosisverhoging levothyroxine niet altijd opgevolgd

PW13 - 19-03-2024
Vrouwen met hypothyreoïdie, een aandoening waarbij de schildklier te traag werkt, krijgen het advies om aan het begin van de zwangerschap de dosis levothyroxine te verhogen. In de praktijk gebeurt dit echter niet altijd, blijkt uit onderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb.
Advies dosisverhoging levothyroxine niet altijd opgevolgd

Een slecht ingestelde schildklierwerking met als gevolg hypothyreoïdie tijdens de zwangerschap, verhoogt het risico op ernstige complicaties, zoals zwangerschapsvergiftiging, een loslatende placenta, bloedarmoede en miskraam.

De NHG-standaard Schildklieraandoeningen adviseert om bij vrouwen met hypothyreoïdie de dosis levothyroxine met 25% te verhogen direct aan het begin van de zwangerschap.

Moeders van Morgen Lareb onderzocht het gebruik van levothyroxine bij 380 zwangere vrouwen met een hypothyreoïdie. Uit de resultaten blijkt bij 87 zwangere vrouwen (23%) de dosis levothyroxine initieel niet verhoogd te zijn.

Van deze vrouwen gaf 28% aan de dosis later toch nog verhoogd te hebben, de dosis vóór de zwangerschap al verhoogd te hebben (14%) of de dosis niet verhoogd te hebben maar wel regelmatig de TSH- en T4-waarden te bepalen (59%).

Verhoging dosis

Omdat huisartsen niet altijd of niet op tijd op de hoogte worden gebracht van een zwangerschap, is het belangrijk vrouwen met een hypothyreoïdie al vóór de zwangerschap te spreken over de verhoogde schildklierhormoonbehoefte bij een mogelijk zwangerschap, aldus Lareb.

Het advies is de dosis levothyroxine zo vroeg mogelijk in de zwangerschap met 25% te verhogen bij alle vrouwen met een hypothyreoïdie, om de risico’s op ongunstige zwangerschapsuitkomsten te verkleinen.

 

Document acties

gearchiveerd onder: dosisverhoging, levothyroxine
Back to top