Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Medicatie bij orthostatische hypotensie te overwegen

PW11 - 07-03-2024
Bij ouderen met orthostatische hypotensie zijn de middelen fludrocortison, midodrine en atomoxetine in te zetten. Dit is beschreven in de herziene richtlijnen Preventie van valincidenten bij ouderen en Duizeligheid bij ouderen.
Medicatie bij orthostatische hypotensie te overwegen

Medicatie is te overwegen bij patiënten vanaf 65 jaar met orthostatische hypotensie door een ernstige neurogene oorzaak. In zo’n geval werkt het bloeddrukregulatiesysteem onvoldoende door autonoom falen. Ook bij een niet-neurogene oorzaak is volgens de richtlijnen een medicamenteuze behandeling een optie. Dan moet er wel sprake zijn van invaliderende klachten ondanks de inzet van niet-medicamenteuze maatregelen. 

Bij ouderen met orthostatische hypotensie en hypertensie adviseren de richtlijnen te overwegen de dosering van antihypertensiva stapsgewijs te verhogen. Het doel hiervan is de klachten van de orthostatische hypotensie te verbeteren, aangezien een hoge bloeddruk meer bloeddrukdaling kan geven bij het opstaan. Benadrukt wordt dat het gaat om maatwerk en dat de behandelaar de symptomen zorgvuldig moet blijven monitoren.

Verdelen over de dag
Mensen vanaf 65 jaar die een alfablokker, bètablokker, diureticum of een calciumantagonist als diltiazem of verapamil gebruiken zouden kunnen overstappen naar een bloeddrukverlager met een gunstiger bijwerkingenprofiel. Hiervoor worden ACE-remmers en AT-II-antagonisten als opties genoemd. Daarnaast kan het helpen medicatie die mogelijk orthostatische hypotensie veroorzaakt te verdelen over de dag. Op die manier kan de patiënt een stabielere bloeddruk over de dag bereiken.

De niet-medicamenteuze opties zijn de eerste stap in de behandeling. Mensen zouden onder meer therapeutische elastische kousen kunnen gebruiken, voldoende vocht en zout moeten innemen en alcohol vermijden.

Document acties

gearchiveerd onder: ouderen, orthostatische hypotensie
Back to top