Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Medicatie epileptici: niet meer miskramen

PW Magazine 37, jaar 2014 - 10-09-2014
Vrouwen met epilepsie die tijdens de zwangerschap anti-epileptica in een lage dosis gebruiken, hebben geen hoger risico op een spontane abortus dan vrouwen die deze middelen niet gebruiken. De kans hierop neemt wel toe bij gebruik van anti-epileptica voor een andere indicatie.
Medicatie epileptici: niet meer miskramen

Dat blijkt uit een retrospectieve Deense cohortstudie. Eerdere studies bij mensen geven tegenstrijdige resultaten en dierstudies toonden een hoger risico op een dode foetus door anti-epileptica.

4700 zwangerschappen van vrouwen die anti-epileptica gebruikten, zijn vergeleken met 978.605 zwangerschappen zonder blootstelling hieraan. Van de vrouwen met anti-epileptica gebruikte 34% lamotrigine, 13% valproïnezuur, 12% carbamazepine, 11% clonazepam en 11% oxcarbazepine. Het risico op een spontane abortus bleek verhoogd bij vrouwen die anti-epileptica gebruikten voor een bipolaire stoornis, migraine of pijn (aangepaste risk ratio 1,30, BI95 1,14-1,49), maar niet bij vrouwen met epilepsie (0,98; 0,87-1,09), mits ze een lage dosering van het anti-epilepticum gebruikten. Want hoge doseringen bleken zowel bij vrouwen met als zonder epilepsie geassocieerd met een toegenomen kans op een miskraam. Mogelijk hangt dit ook samen met de ernst van de epilepsie. Het gaat daarbij om dagelijks meer dan: 750 mg valproïnezuur, 500 mg carbamazepine, 4 mg clonazepam, 150 mg lamotrigine en 500 mg oxcarbazepine.

Of het gebruik van anti-epileptica tot meer babysterfte leidt, valt niet uit de studie op te maken vanwege onnauwkeurige gegevens. Wel was het absolute risico laag.

Volgens de onderzoekers zouden vrouwen met epilepsie moeten streven naar een zo laag mogelijke dosering van hun medicatie tijdens de zwangerschap. Om het risico op een spontane abortus te reduceren, maar ook vanwege de teratogene effecten van anti-epileptica, dat weliswaar buiten het bestek van dit onderzoek viel.

Bij een lagere dosering moet wel rekening worden gehouden met mogelijk meer kans op insulten [red.] [BMJ 2014;349:g5159].

Document acties

Back to top