Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Kristalvorming bij dantroleen

PW Magazine 37, jaar 2014 - 11-09-2014
Dantroleennatrium (Dantrium IV) bevat na reconstitutie mogelijk kristallen, zo meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Toediening van de kristallen geeft een verhoogd risico op reacties rondom de injectieplaats zoals erytheem, huiduitslag, zwelling, lokale pijn, tromboflebitis en weefselnecrose.

Daarom dient tot nader bericht bij nieuwe verpakkingen de meegeleverde stompe filternaald te worden gebruikt om de onopgeloste kristallen te verwijderen voordat dantroleennatrium wordt toegediend.

Het filtreren heeft geen invloed op de hoeveelheid dantroleen in de oplossing, er wordt geen vermindering van de werkzaamheid verwacht.

Bij oudere verpakkingen is geen filternaald meegeleverd, daarbij is geen risico op kristalvorming. Filtering voor toediening is dus niet nodig.

Document acties

Reacties

12-09-2014 12:25
Kring-apotheek Swarte zegt:

'Het filtreren heeft geen invloed op de hoeveelheid dantroleen in de oplossing.'

Waaruit bestaan die kristallen dan?

Volgens de brief die de fabrikant op last van het CBG en de IGZ geschreven heeft, bestaan deze kristallen uit dantroleennatrium.
Zou 'geen' dan toch verwaarloosbaar betekenen?

15-09-2014 14:47
C.M. de Leeuw zegt:

Het is inderdaad een logische aanname dat 'geen' in dit geval kan worden gelezen als 'verwaarloosbaar'. We hebben echter de formulering van het CBG gevolgd.

Marc de Leeuw, redactie PW

Back to top