Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuwe zorgtaken nopen tot btw-review

‘Laat btw-positie apotheek periodiek controleren’

PW Magazine 36, jaar 2014 - 29-08-2014
De transformatie die apothekers doormaken van distributeur van geneesmiddelen naar zorgverlener heeft gevolgen voor de btw-heffing. Het nieuwe Handboek Apotheek & BTW van de KNMP waarschuwt apothekers tijdig maatregelen te nemen.
Nieuwe zorgtaken nopen tot btw-review

Apothekers verdienen hun apotheekomzet in toenemende mate met zorgprestaties, zoals medicatiebeoordelingen en opname- en ontslaggesprekken. Ook zijn apothekers vaker betrokken bij multidisciplinaire zorgprojecten.

Door deze ontwikkelingen stijgt het relatieve aandeel van btw-vrijgestelde zorgprestaties in de apotheekomzet, wat gevolgen heeft voor het aftrekrecht en mogelijk ook voor de btw-belaste huur en verhuur van een bedrijfspand.

In het Handboek Apotheek & BTW van de KNMP, waarvan deze week een nieuwe versie verschijnt op knmp.nl, staat hoe apotheken kunnen anticiperen op veranderingen in de fiscale administratie en contractering voor het komend jaar.

NZa-zorgprestaties

Het digitale handboek is aangepast aan de huidige fiscale wet- en regelgeving en aan de nieuwe Beleidsregel Farmaceutische Zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die per 1 januari 2015 van kracht wordt.

Van de meeste NZa-zorgprestaties is de btw-behandeling van ontvangen bijdragen duidelijk, zo staat te lezen in het handboek. Voor enkele andere prestaties is de specifieke situatie doorslaggevend, ook omdat nieuwe samenwerkingsverbanden tussen apotheken en niet-aftrekgerechtigde partijen de btw-heffing complex maken.

Eerste-terhandstellingsgesprek

Patiënten, aan wie apothekers de zorgprestatie feitelijk leveren, noch hun zorgverzekeraar kunnen btw verrekenen. Daardoor raakt dit onderwerp het contracteer- en declaratieproces van de apotheek. Dat bleek afgelopen voorjaar toen de KNMP en zorgverzekeraars discussieerden over het al dan niet belasten van het eerste-terhandstellingsgesprek (ETG).

De Belastingdienst en het ministerie van Financiën onderschreven desgevraagd het standpunt van de KNMP dat dit gesprek btw-technisch is gekoppeld aan de aflevering van een geneesmiddel. Enkele zorgverzekeraars weigerden btw te vergoeden omdat zij van mening waren dat het ETG net als veel andere zorgprestaties niet btw-belast is. In mei ging onder grote druk ook de laatste verzekeraar overstag.

In de politiek is nu een discussie gaande over de verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op consumptie (btw/accijnzen). Ook gaan stemmen op om de btw-wetgeving te vereenvoudigen en tarieven (6%, 21%) te harmoniseren. Wat de eventuele consequenties hiervan zijn voor de apotheek is nog niet bekend.

Landelijk Schakel Punt

Belangrijke nieuwe onderwerpen in het handboek zijn: btw-vermelding in contracten en de btw-behandeling over bijdragen die apothekers ontvangen voor het Landelijk Schakel Punt (niet btw-belast) en de uitvoering van een klantervaringsonderzoek (Consumer Quality Index), waarover de apotheek 21% btw moet afdragen.

Waar het handboek in concrete gevallen geen uitkomst biedt, adviseert de KNMP apothekers een btw-specialist te raadplegen. Volgens de koepelorganisatie is het sowieso raadzaam de btw-positie van elke apotheek periodiek te laten controleren door een fiscaal adviseur of accountant.

Document acties

Back to top