Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Voorzichtig met bromocriptine

PW Magazine 36, jaar 2014 - 04-09-2014
De Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) van het EMA heeft een eerder advies van het Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) over bromocriptine bekrachtigd.

- Bromocriptine moet niet worden gebruikt om pijnlijke en gezwollen borsten tegen te gaan na de bevalling, er zijn veiligere middelen beschikbaar zoals pijnstillers en ook ijscompressen kunnen worden gebruikt.

- Bromocriptine mag alleen worden gebruikt als lactatieremmer als daarvoor een medische indicatie is, bijvoorbeeld hiv-infectie van de moeder of sterfte van de neonaat. Alleen 2,5 mg tabletten zijn hiervoor geïndiceerd, niet de tabletten van 5 of 10 mg.

- Vrouwen met een groter risico op bijwerkingen, door bijvoorbeeld de aanwezigheid van hypertensie, of met psychische aandoeningen, moeten bromocriptine niet gebruiken.

- Bromocriptine is gecontraïndiceerd bij patiënten met hypertensie die niet onder controle is en bij hypertensie tijdens de zwangerschap.

- Tijdens de eerste dagen van gebruik moet de bloeddruk worden gemonitord.

- Op basis van de beschikbare veiligheidsdata, kan een oorzakelijke verband niet worden uitgesloten tussen bromocriptinegebruik en ernstige bijwerkingen op cardiovasculair (hartaanvallen en beroerte), neurologisch (epileptische aanvallen) en psychiatrisch (hallucinaties, manische episodes) gebied. Echter, het absolute aantal meldingen dat is gerapporteerd in de postmarketingfase is laag, gezien het feit dat bromocriptine sinds 1973 op de markt is. De incidentie van deze bijwerkingen ligt naar schatting tussen 0,005 en 0,04%.

Document acties

Back to top