Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Sterfte claritromycine verhoogd bij vrouwen

PW Magazine 36, jaar 2014 - 03-09-2014
Claritromycine geeft bij vrouwen een ruim tweemaal zo hoog risico op cardiovasculaire sterfte als penicilline V. Dit verband is afwezig bij mannen en bij roxitromycine.

Dit blijkt uit een Deens cohortonderzoek bij volwassenen die een zevendaagse kuur kregen met claritromycine (n = 160.297), roxitromycine (n = 588.988) of penicilline V (n = 4.355.309). In totaal waren er 285 gevallen van cardiovasculaire sterfte.

Vergeleken met penicilline V gaf claritromycine in de hele groep een significant verhoogd risico op cardiovasculaire sterfte (5,3 versus 2,5 per 1000 persoonsjaren) (rate ratio 1,76; BI95 1,08-2,85). Dat gold niet voor het gebruik van roxitromycine (2,5 per 1000 persoonsjaren, rate ratio 1,04; BI95 0,72-1,51). De associatie met claritromycine was het sterkst bij vrouwen (2,83; BI95 1,50-5,36), bij mannen was die relatie niet-significant (1,09; BI95 0,51-2,35).

De onderzoekers concluderen dat claritromycine wel en roxitromycine niet samenhangt met een verhoogd risico op sterfte, vergeleken met penicilline V. Hoewel het gaat om een klein absoluut risico, is het gebruik van macroliden wijdverbreid, en het verhoogde aantal gevallen van cardiovasculaire sterfte mogelijk toch aanzienlijk [BMJ 2014;349:g4930].

Document acties

Back to top