Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Meer hypothyreoïdie bij RA-patiënten

PW Magazine 48, jaar 2013 - 28-11-2013
De prevalentie van hypothyreoïdie is verhoogd bij RA-patiënten. Dit concludeert reumatoloog in opleiding Hennie Raterman, die onlangs promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij adviseert te screenen op hypothyreoïdie wanneer de diagnose RA gesteld is.

Wat was de aanleiding?

“Reumatoïde artritis gaat vaak gepaard met comorbiditeit zoals osteoporose en hart- en vaatziekten. Uit eerdere studies blijkt mogelijk een verhoogd risico op hypothyreoïdie. Het doel van mijn onderzoek is om de relatie tussen hypothyreoïdie en RA in kaart te brengen en te kijken of deze samenhang een rol speelt bij het ontstaan van hart- en vaatziekten.”

Wat hebt u onderzocht en gevonden?

“Met patiëntgegevens van een reumatologisch centrum en gegevens van onderzoeksinstituut Nivel vanuit de huisartsenpopulatie, werd de prevalentie van hypothyreoïdie bij reumapatiënten vergeleken met die in de algemene bevolking. Hypothyreoïdie komt significant vaker voor bij patiënten met RA (7%) vergeleken met de algemene bevolking (~3%). Vervolgens bracht ik het risico op hart- en vaatziekten in beide cohorten in kaart. Hart- en vaatziekten komen bij patiënten met zowel RA als hypothyreoïdie drieënhalf keer vaker voor dan bij gezonde mensen. Bij patiënten met alleen RA zien we tweemaal vaker hart- en vaatziekten.”

Wat betekenen de resultaten?

“Artsen moeten actie ondernemen door de verhoogde kans op hypothyreoïdie bij RA en het daarmee toegenomen risico op hart- en vaatziekten. Zodra de diagnose RA is gesteld, raad ik aan om te screenen op hypothyreoïdie. Daardoor kunnen thyreomimetica op tijd worden gestart en wordt mogelijk het risico op hart- en vaatziekten bij patiënten met beide aandoeningen gereduceerd. Tevens moet behandeling volgens de richtlijn Cardiovasculair risicomanagement in deze groep niet vergeten worden.”

Document acties

Back to top