Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Leverschade bij agomelatine

PW Magazine 48, jaar 2013 - 27-11-2013
Bij alle patiënten die agomelatine (Valdoxan) voorgeschreven krijgen, is controle van de leverfunctie van belang.

Dit schrijft de firma Servier in een DHPC-brief aan zorgverleners. Gevallen van leverbeschadiging, inclusief leverfalen, met fatale afloop of resulterend in een levertransplantatie, zijn gezien bij patiënten met risicofactoren hiervoor en die agomelatine gebruikten. De firma beveelt aan om bij eerste tekenen van leverbeschadiging de behandeling te staken. Agomelatine is gecontraïndiceerd bij patiënten van 75 jaar of ouder en met transaminasewaarden van driemaal de normale waarde of meer.

Document acties

Back to top