Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuws 2012

Tweede kandidaat voor voorzitterschap KNMP

Rik van der Meer dingt mee met Sjaak de Vries

Op de eerste regionale districtsledenbijeenkomst in Den Bosch heeft zich een tweede kandidaat voorgesteld voor het voorzitterschap van het hoofdbestuur van de KNMP. Het gaat om openbaar apotheker Rik van der Meer uit Den Haag, die door een deel van de achterban is voorgedragen.

PW Magazine 47, jaar 2012 - 15-11-2012 1 reactie

ISO-certificatie voor GIC

Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de KNMP is per 1 oktober 2012 gecertificeerd volgens ISO 9001-2008.

PW Magazine 46, jaar 2012 - 14-11-2012

Licht in chaos rond ‘medische noodzaak’

Formulier van apotheker krijgt handen op elkaar

Om aan de chaos rond de term ‘medische noodzaak’ te ontsnappen, gebruiken steeds meer artsen en apothekers het aanvraagformulier dat apotheker Boudewijn van den Aarsen ontwikkelde. Dit formulier sluit aan bij de wens van zorgverzekeraars te komen tot een uniforme werkwijze. De KNMP wil hierover in overleg met alle betrokkenen.

PW Magazine 46, jaar 2012 - 13-11-2012

CBG hoeft namen experts niet te openbaren

De Raad van State vindt het niet nodig dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) openbaar maakt welke medische experts zijn betrokken bij de beoordeling van veiligheidsrapporten over het ADHD-middel Strattera.

PW Magazine 47, jaar 2012 - 12-11-2012

Prijzen nucleaire geneeskunde voor apothekers

Apothekers Eli Dijkers en Thijs Oude Munnink hebben voor hun proefschriften de Woldring prijs 2012 ontvangen van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG).

PW Magazine 47, jaar 2012 - 12-11-2012

Micronaaldjes: geen wondjes, geen pijn

De toepassing van al dan niet afbreekbare micronaaldjes zorgt voor een revolutie in de transdermale toediening van geneesmiddelen. Dit schrijven onderzoekers uit India in een literatuuroverzicht. Vijf verschillende ontwerpen van micronaaldjes zijn inmiddels beschikbaar voor klinisch gebruik.

PW Magazine 45, jaar 2012 - 08-11-2012

Medicatieoverdracht bij ouderen blijft punt van zorg

Medicatieoverdracht bij opname en ontslag van kwetsbare ouderen kan verbeteren als beoordeling van de medicatiegegevens door huisarts en apotheker meer wordt gestructureerd. Dit blijkt uit een onderzoek van klinisch geriater in opleiding Clara Drenth-van Maanen, verbonden aan het UMC Utrecht en het Expertise Centrum voor Pharmacotherapie bij Ouderen (Ephor).

PW Magazine 45, jaar 2012 - 08-11-2012

Liever nicotinevervangers dan varenicline

Het CVZ heeft een herzien CFH-advies voor varenicline vastgesteld: wanneer bij het stoppen met roken farmacologische ondersteuning gewenst is (ook na een eerdere stoppoging) gaat de voorkeur uit naar nicotinevervangende middelen.

PW Magazine 45, jaar 2012 - 08-11-2012

Rechter handhaaft AV-status

De door het CBG toegekende Algemene Verkoop (AV)-afleverstatus voor geneesmiddelen met de werkzame bestanddelen paracetamol, cetirizine, loperamide of ibuprofen hoeft niet aangepast te worden.

PW Magazine 45, jaar 2012 - 08-11-2012

Leverfunctietests bij agomelatine

Sinds de registratie van agomelatine (Valdoxan) in februari 2009 is reeds bekend dat dit middel een risico geeft op leverbeschadiging.

PW Magazine 45, jaar 2012 - 08-11-2012

Cardiovasculaire risico's NSAID's

De laatste wetenschappelijke onderzoeksresultaten over de cardiovasculaire risico’s bij het gebruik van NSAID’s zijn in lijn met eerdere conclusies.

PW Magazine 45, jaar 2012 - 08-11-2012

Hoogteziekte: acetazolamine

Acetazolamine 250 mg, 500 en 750 mg eenmaal daags kunnen hoogteziekte voorkomen.

PW Magazine 45, jaar 2012 - 08-11-2012

70-plus: lithium volstaat vaker

Het is opmerkelijk dat ouderen, als ze lithium gebruiken, minder add on-therapie met andere psychotrope middelen krijgen.

PW Magazine 45, jaar 2012 - 08-11-2012

Neuropatische pijn genegeerd

Neuropatische pijn komt in Nederland veel voor bij verpleeghuispatiënten, maar wordt onvoldoende behandeld. Dit melden onderzoekers uit Nijmegen en Groningen.

PW Magazine 45, jaar 2012 - 08-11-2012

Tabel voorkomt ritmestoornissen

QTc-verlenging kan aanleiding zijn tot het optreden van dodelijke ritmestoornissen in de vorm van torsades de pointes.

PW Magazine 45, jaar 2012 - 08-11-2012

Specialisten letten nauwelijks op prijs geneesmiddel

Medisch specialisten laten zich bij het voorschrijven van medicatie nog maar weinig leiden door de prijs. Ze weten vaak de prijs niet en baseren hun keuze voor een middel meestal op hun ervaring.

PW Magazine 46, jaar 2012 - 07-11-2012

CMR-alert: incidenten na wijziging distributieprofiel

De Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) heeft een alertmelding uitgebracht na drie meldingen van incidenten door wijziging van het zogeheten distributieprofiel. Dat profiel wordt gebruikt voor de receptverwerking bij patiënten die hun medicatie krijgen via een geneesmiddeldistributiesysteem (GDS).

PW Magazine 46, jaar 2012 - 06-11-2012

Valsartan remt de progressie van type 2 diabetes

Valsartan verbetert bij patiënten met een voorstadium van diabetes type 2 de insulinegevoeligheid en de vetstofwisseling. Dit is de belangrijkste conclusie uit het proefschrift van gezondheidswetenschapper Chantalle Moors, die op 24 oktober promoveert aan de Universiteit Maastricht.

PW Magazine 44, jaar 2012 - 02-11-2012

Pas op de plaats voor DPP-4-remmers

Sinds de introductie in 2007 van DPP-4-remmers zijn dit in Nederland nog steeds geen voorkeursmiddelen voor de behandeling van diabetes type 2. In combinatie met metformine vormen ze een alternatief voor sulfonylureumderivaten en pioglitazon, maar het effect blijft achter bij insuline en GLP1-agonisten.

PW Magazine 44, jaar 2012 - 02-11-2012

Meer controle, minder neuropathie

Een strengere glykemische controle vermindert neuropathie bij patiënten met diabetes type 1.

PW Magazine 44, jaar 2012 - 02-11-2012

Document acties

Back to top