Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Medicatieoverdracht bij ouderen blijft punt van zorg

PW Magazine 45, jaar 2012 - 08-11-2012
Medicatieoverdracht bij opname en ontslag van kwetsbare ouderen kan verbeteren als beoordeling van de medicatiegegevens door huisarts en apotheker meer wordt gestructureerd. Dit blijkt uit een onderzoek van klinisch geriater in opleiding Clara Drenth-van Maanen, verbonden aan het UMC Utrecht en het Expertise Centrum voor Pharmacotherapie bij Ouderen (Ephor).

Wat was de aanleiding?

“Het blijkt dat er veel discrepanties bestaan in de medicatiegegevens van de apotheek en de huisarts bij een ziekenhuisopname van kwetsbare ouderen. Door het gebruik van meerdere lijsten en overschrijven van informatie zijn er verschillen in het actuele gebruik van de geneesmiddelen bij opname. Kwetsbare ouderen kunnen dit zelf soms ook niet goed aangeven en dat geeft extra informatieverlies. We willen dat de informatie 100% betrouwbaar wordt.”

Wat zijn de resultaten?

“In ons onderzoek hebben we een gestructureerde aanpak voor een betrouwbaar medicatieoverzicht vergeleken met de situatie zoals die nu in de praktijk is. De resultaten waren verrassend: het aantal discrepanties tussen het medicatiegebruik na ontslag en de ontslagmedicatie bleven met beide methoden netto nagenoeg hetzelfde. Bij nadere analyse bleek bij de interventiegroep een verschuiving opgetreden van patiëntgeoriënteerde discrepanties naar systeemgeoriënteerde.”

Wat betekenen de uitkomsten?

“Nu de nieuwe richtlijn over medicatieoverdracht vanaf 1 januari 2013 definitief van kracht wordt, zal er meer aandacht moeten komen voor systeemfouten in de overdracht. Onze hoop is gevestigd op het elektronisch voorschrijven en het elektronisch patiëntendossier om ook de systeemfouten verder terug te dringen en daarmee voor de patiënt een veiliger omgeving te creëren.”

Document acties

Back to top