Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

CBG hoeft namen experts niet te openbaren

PW Magazine 47, jaar 2012 - 12-11-2012
De Raad van State vindt het niet nodig dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) openbaar maakt welke medische experts zijn betrokken bij de beoordeling van veiligheidsrapporten over het ADHD-middel Strattera.

De rechtbank Amsterdam had op 19 juli 2011 geoordeeld dat de namen van de experts wel moesten worden bekendgemaakt. Tegen deze uitspraak ging zowel het CBG als het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM) in hoger beroep. Op 7 november 2012 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het hoger beroep van het CBG gegrond verklaard en dat van het NCRM ongegrond. Het toelatingsbesluit van het CBG van 22 maart 2010 blijft ongewijzigd in stand.

Het hoger beroep van het CBG spitste zich toe op de bekendmaking van de namen van auteurs van expert opinions over bijwerkingen van Strattera. De Raad van State is van oordeel dat het CBG openbaarmaking van deze namen in redelijkheid heeft kunnen weigeren.

Weliswaar weegt het algemeen belang bij het openbaar maken van de namen van de auteurs zwaar. Maar aan de hand van de wel openbaar gemaakte informatie is na te gaan op welke wijze en op grond van welke informatie van de farmaceutische bedrijven het CBG heeft besloten tot toelating van Strattera.

Ook weegt de Raad van State mee dat de auteurs er volgens de Britse praktijk op mochten vertrouwen dat hun namen niet openbaar zouden worden. Het betrof namelijk gegevens die door de Engelse zusterorganisatie van het CBG, de MHRA, ter beschikking van het CBG waren gesteld.

Het hoger beroep van het NCRM is ongegrond verklaard. Het NCRM vindt dat leeftijd en geslacht van de patiënten en de bijwerkingen in hun totaliteit openbaar gemaakt hoorden te worden. De Raad van State meent echter, evenals de rechtbank, dat het CBG zich terecht het standpunt innam dat deze gegevens - van nog in leven zijnde patiënten - op zichzelf, in onderlinge combinatie of in samenhang met andere informatie kunnen worden gerelateerd aan de betrokken patiënten, wat hun privacy zou schaden.

Document acties

Back to top