Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Tabel voorkomt ritmestoornissen

PW Magazine 45, jaar 2012 - 08-11-2012
QTc-verlenging kan aanleiding zijn tot het optreden van dodelijke ritmestoornissen in de vorm van torsades de pointes.

Inmiddels zijn veel geneesmiddelen uit de handel genomen vanwege QTc-verlenging. In een overzichtsartikel geven de auteurs Nachimuti e.a. de huidige stand van zaken weer met betrekking tot het optreden van QTc-verlenging [Ther Adv Drug Saf. 2012;3:241-53]. Een tabel geeft de risicofactoren overzichtelijk weer en geeft aan hoe QTc-verlenging kan worden voorkomen.

Document acties

Back to top