Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Licht in chaos rond ‘medische noodzaak’

Formulier van apotheker krijgt handen op elkaar

PW Magazine 46, jaar 2012 - 13-11-2012
Om aan de chaos rond de term ‘medische noodzaak’ te ontsnappen, gebruiken steeds meer artsen en apothekers het aanvraagformulier dat apotheker Boudewijn van den Aarsen ontwikkelde. Dit formulier sluit aan bij de wens van zorgverzekeraars te komen tot een uniforme werkwijze. De KNMP wil hierover in overleg met alle betrokkenen.
Licht in chaos rond ‘medische noodzaak’

Als een arts een specialité wil voorschrijven, en dus wil afwijken van het preferentiebeleid of de pakjesprijs, vult hij de verklaring in. Hij geeft aan of sprake is van een allergie, van bijwerkingen of van intolerantie voor een hulpstof. Vervolgens beslist de apotheker of er voldoende aanleiding is voor medische noodzaak.

Apotheker Boudewijn van den Aarsen van Mediq Apotheek Dirksland ontwikkelde het formulier omdat hij zich ergerde aan het onterechte gebruik van de term ‘medische noodzaak’. Hij noemt als voorbeeld Lipitor waarvan het patent dit voorjaar eindigde. “Recepten met medische noodzaak voor Lipitor kwamen ook daarna binnen, terwijl het volledig identieke generiek van fabrikant Pfizer zélf al op de markt was. Een medische noodzaak voor de kleur van het doosje dus."

Van den Aarsen heeft het formulier, dat geen officiële status heeft, niet zelf actief verspreid. Maar de behoefte aan een uniform formulier blijkt zo groot dat apothekers het massaal onderling uitwisselen.

Bezuinigen

Van den Aarsen stuurde zijn formulier naar Zorgverzekeraars Nederland die hem lieten weten voorstander te zijn van eenduidige afspraken. Menzis werkt daar ook graag aan mee en ‘juicht het toe als er één formulier komt voor alle Nederlanders’. Achmea is ook voorstander, maar benadrukt dat vanuit de artsen wel behoefte moet zijn aan een uniform formulier.

De KNMP roept artsen en zorgverzekeraars op gezamenlijk te komen tot een uniform en eenvoudig formulier. Huisartsenvereniging LHV vindt het nog te vroeg voor een reactie en wil eerst met de KNMP een gezamenlijk standpunt formuleren. De Orde van Medisch Specialisten benadrukt geen behoefte te hebben aan meer regels. Op een uniform formulier zouden specialisten niet zitten te wachten, aldus een woordvoerder.

Van den Aarsen overtuigde de huisartsen in zijn omgeving om zijn formulier te gebruiken. Ook benaderde hij enkele specialisten. “Specialisten zijn nog wat terughoudender, maar ze bellen nu wel sneller voor overleg over medische noodzaak. Het formulier helpt specialisten doelmatig voor te schrijven, zodat we gezamenlijk kosten besparen.”

Volgens Van den Aarsen moeten zorgverzekeraars wel voorstander zijn van een uniform formulier ‘omdat zij toch willen bezuinigen’. Van den Aarsen zou het leuk vinden als zijn formulier een officiële status krijgt. Volgens hem is het belangrijkste dat het duidelijkheid geeft en niet te veel een compromis wordt.

Document acties

Back to top