Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Tweede kandidaat voor voorzitterschap KNMP

Rik van der Meer dingt mee met Sjaak de Vries

PW Magazine 47, jaar 2012 - 15-11-2012
Op de eerste regionale districtsledenbijeenkomst in Den Bosch heeft zich een tweede kandidaat voorgesteld voor het voorzitterschap van het hoofdbestuur van de KNMP. Het gaat om openbaar apotheker Rik van der Meer uit Den Haag, die door een deel van de achterban is voorgedragen.
Tweede kandidaat voor voorzitterschap KNMP

Rik van der Meer dingt mee met de vorige maand door het hoofdbestuur voorgedragen Sjaak de Vries voor de toppositie binnen de KNMP. De bijeenkomst in Den Bosch was de eerste in een reeks van negen voor de leden van de KNMP.

Het is voor het eerst in de geschiedenis van de KNMP dat er twee kandidaten zijn voor het voorzitterschap. Fons Duchateau, lid van het hoofdbestuur van de KNMP, stelde voor dat elk district zijn leden uitnodigt om te stemmen op hun voorkeurskandidaat. De uitslag wordt bekendgemaakt op de algemene vergadering van 18 december.

Beide kandidaten stelden zich op de districtsbijeenkomst voor. Sjaak de Vries wil af van het negatieve imago dat apothekers vaak hebben en pleit daarom voor een robuuster optreden naar de buitenwereld toe: “We hebben een beetje meer vechtlust nodig.” Ook ziet hij graag meer eenheid binnen de KNMP.

Van der Meer, bijna dertien jaar apotheker, wil dat de KNMP de lobby naar de politiek en verzekeringssector 'goed neerzet'. Heel veel dingen zijn de afgelopen jaren volgens Van der Meer goed gegaan, 'maar het blijkt toch onvoldoende te zijn geweest'. Hij pleitte voor het aanstellen van een politiek zwaargewicht als lobbyist.

De voorstellen voor verlaging van de contributie konden op de vergadering rekenen op bijval. Samen met het niet doorberekenen van de inflatie de komende drie jaar, spreekt de KNMP haar reserves aan om verlaging van de contributie mogelijk te maken. Voor een gemiddelde apotheker met het basispakket betekent dat een lastenverlichting van jaarlijks € 1500.

De maatregel van de KNMP bevestigt de moeilijke financiële positie waarin de apothekers verkeren. Eerder op de dag somde directeur Léon Tinke vele factoren op die de omzet het afgelopen jaar aantastten, onder meer het preferentiebeleid, het niet compenseren van de lonen en prijzen in contracten met zorgverzekeraars, de afwenteling van prijsrisico’s, vermindering van de inkoopvoordelen en de overheveling van dure geneesmiddelen.

“De intenties die in november 2011 met alle betrokken partijen zijn gemaakt dat het beleid in 2012 budgetneutraal zou uitpakken, zijn niet waargemaakt”, zei Tinke. De contributieverlaging heeft ook gevolgen voor de KNMP: de ontwikkeling naar een kleinere en efficiëntere organisatie wordt doorgezet. Zo wordt het hoofdbestuur in 2013 of 2014 teruggebracht tot vijf personen.

Verder werden op de districtsbijeenkomst in Den Bosch vele onderwerpen aan de orde gesteld door hoofdbestuur of de aanwezige leden. Zo pleitte iemand voor het Deense model, waarin patiënten contant afrekenen (goedkoper), presenteerde Tosca Noorlander van de KNMP het Landelijk Schakel Punt (LSP) en liet ze onder meer zien hoe hoog de vergoeding is die apothekers krijgen voor het LSP.

Emma van Rosmalen maakte bekend dat het Handvest van de Apotheker klaar is. Dit handboek vormt de grondslag voor het professioneel en ethisch handelen van apothekers.

Document acties

Reacties

16-11-2012 14:54
J.C. Kortekaas zegt:

Collega Rik van der Meer is een meer dan uitstekende kandidaat. Hij was een decennium een uitstekende Departementsvoorzitter van het Departement ’s-Gravenhage. In 2003 heeft hij fel actie gevoerd tegen de maatregelen De Geus, die inhielden dat op elk multisource product, waaronder insulines, 40% korting zou moeten worden gegeven. In december 2003 sneuvelden de voorstellen bij het CBb. Samen met VJA heeft hij actief lobby gevoerd om artikel 19 te behouden in de nieuwe Geneesmiddelenwet. Zijn oprichten van de ZAS werd een werkzame brug tussen openbare apothekers en ziekenhuisapothekers in de Haagse regio. De tnf-alfaremmers worden in goed overleg gedistribueerd. Als districtsafgevaardigde van District-West kent hij de Haagse politici vanachter zijn balie.

Dhr. JC Kortekaas, oud voorzitter Departement ‘s-Gravenhage

Back to top