Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2017

Artikel Medicijnen voor proefpersonen
Apotheker Arjen Akkerman werkt bij PRA Health Sciences, dat medicatie test op proefpersonen.
Artikel Praten, niet kruintje kijken
Het dertigjarig bestaan van Apotheek de Roosten in Eindhoven was voor Linda Dekkers aanleiding een boekje te schrijven over haar carrière in de apotheek, die in 1979 begon en onlangs eindigde.
Artikel D source code Jong talent beloond
De ambitieuze Mirjam Koster slaagde als enige eerstejaarsstudent Bio-Farmaceutische Wetenschappen summa cum laude voor de propedeuse.
Artikel chemical/x-pdb Steun voor depressieve student
Studenten kunnen door de steeds hogere studiedruk depressieve klachten ontwikkelen.
Artikel Dorp krijgt kleine apotheek
Het is tegen de trend in: in het Twentse dorpje Overdinkel, achter Enschede, is afgelopen maandag een kleine, nieuwe apotheek geopend.
Artikel Buddy’s bieden intensieve zorg
In Apotheek De Drie Stellingen in Oosterwolde en Appelscha werken ze sinds vijf maanden met buddy’s: vaste assistenten die aanspreekpunt zijn voor mantelzorgers van ernstig zieke patiënten.
Artikel D source code Uitleg bloedverdunner aan bed
Ziekenhuisapotheker Zina Schenkels-Brkic geeft met een waaierkaart uitleg over het gebruik van bloedverdunners aan het bed van de patiënt.
Artikel Pascal source code Benjamin van de KNMP
Het jongste lid van de KNMP is Jorinke Koops.
Artikel object code Labwaarden voor hele regio
Vijftig apotheken in Twente en de Achterhoek hebben sinds twee maanden inzage in alle labuitslagen via de webportal van het laboratorium.
Artikel Pascal source code Tussen praktijk en wetenschap
De Poli Apotheek LUMC deed anderhalf jaar mee aan promotieonderzoek waarmee nut en noodzaak van pictogrammen voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden werden bestudeerd.
Artikel Eerste uitgifte in glazen huis
Apotheker Jaap Uithof vindt de glazen privacy-balie de investering zeker waard geweest. Cliënten beoordelen de privacy nu hoger dan voorheen en klagen minder over het EU-tarief.
Artikel Zware kluis moet dief stoppen
Na tien inbraken, veel gesneuvelde ruiten en € 15.000 verlies door diefstal is de maat vol voor apotheker Harm Sanders uit Arnhem.
Artikel Ten strijde tegen autoverkeer
Apotheker Raymond Kolman in Krommenie zet politici aan het denken met zijn onderzoek naar het effect van autoverkeer op de gezondheid van longpatiënten.
Artikel Specialist in hart en vaten
Een stimulans om wetenschappelijke artikelen te lezen, kennis uit te wisselen met collega’s en patiënten uiteindelijk betere zorg te kunnen bieden; ziedaar de motieven voor Jessy van der Eem om lid te worden van de Special Interest Groep Hart- en Vaatziekten.
Artikel Troff document Einde bouwmisère in zicht
De ondertunneling van twee spoorbanen zorgt voor grote overlast in het historisch hart van Delft. Apotheker Erik van Tuin van Hof van Delft Apotheek laat zich niet uit het veld slaan. Vier jaar bouwmisère staat op het punt zich met rente uit te betalen. “Het wordt práchtig.”
Artikel Apotheek zonder papier
Apotheker Jouke de Jong uit Drachten kan het voor de volgende generatie niet meer verantwoorden dat zijn apotheek grote hoeveelheden toner en papier verbruikt. Dankzij zelf ontwikkelde software print hij in zijn apotheek geen enkel recept meer.
Artikel Een review voor iedereen
Gevarieerd kun je het werk van apotheker Hana Softić gerust noemen.
Artikel Pascal source code Receptverwerking op de schop
Assistenten van Apotheek De Schelft in Noordwijkerhout handelen sinds kort elk recept van begin tot einde zelf af. Kees-Jan Smak: “Dat werkt efficiënter dan wat we voorheen deden: apart aanschrijven, klaarmaken, controleren en opruimen.”
Artikel Pascal source code Ook opleider leert van co-schap
Vanaf het begin van de master farmacie in Leiden lopen studenten co-schappen.
Artikel image/x-jg Beter imago door prentkaart
Klagen over de onwetendheid van patiënten over wat je als apotheker allemaal doet, heeft weinig zin, vinden ze in Almelo.
Artikel Innovatieve bedrijfsvoering
Van apothekersassistent tot mede-eigenaar van apotheek Pillen en Praten in Den Haag: Esmaa Amer, ambitieus en volhardend.
Artikel Auto rijdt apotheek binnen
Apotheek Delden zat net een jaar in het nieuwe pand, toen een cliënt met zijn auto het pand binnenreed.
Artikel Troff document Patiënt ontdekt e-consult
Patiënten van het LUMC kunnen via een e-consult vragen stellen over hun medicatie aan een ziekenhuisapotheker.
Artikel D source code Erkenning uit Finland
Apothekers in Finland zijn zeer positief over hun vakgenoten in Nederland, zegt Minna Hakkinen, vanwege hun opleiding, good practices als de gedegen receptcontroles en het elektronisch voorschrijfsysteem.
Artikel Symbiotische zorgverlening
Apotheker Joep van den Dries is een “symbiose” aangegaan met de wijkverpleegkundigen, diëtist en medisch pedicure in zijn wijk, die in zijn pand een onderkomen hebben gevonden.
Artikel Zelfredzaamheid op Texel
Zonnebrand is een veelvoorkomende kwaal op toeristeneiland Texel.
Artikel Draagvlak voor formularium
Voor elk hoofdstuk van het regionaal formularium Zwolle-Meppel is een aparte werkgroep gevormd, met telkens andere zorgverleners.
Artikel DOAC's monitoren
Door mee te doen aan het verzamelen van patiëntervaringen met DOAC’s door Lareb Intensive Monitoring wil apotheker Olga van Vemde een bijdrage leveren aan het in kaart brengen van onbekende bijwerkingen.
Artikel Bijgespijkerd in tehuisfarmacie
Met een aanbesteding voor de deur, had apotheker Christel Duerinck veel aan de kennis die ze opdeed tijdens een Masterclass Instellingsfarmacie.
Artikel Een stem via het jong CBG
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft sinds anderhalf jaar een frisse tak: het jong CBG.
Artikel Vrijwilliger op Samos
Apotheker Mina Al Fartousi werkte als vrijwilliger in een vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Samos.
Artikel Stamceldonor zonder twijfels
De kans op een match was 1 op 50.000.
Artikel Continue medicatiemonitoring
Ziekenhuisapotheker Pieter Helmons houdt van innovatie.
Artikel Levend medicijn in de maak
Apotheker Maarten Zandvliet stapte als specialist in T-celtherapie over van de ziekenhuisapotheek naar een startend biotech-bedrijfje.
Artikel ‘Fijn dat u belt, apotheker’
Voor een goede begeleiding bij de start van chronisch medicatiegebruik spoort apotheker Fleur Kos patiënten op die hun tweede of derde uitgifte niet hebben opgehaald. "We bellen binnen enkele dagen om te vragen of ze begeleiding nodig hebben."
Artikel chemical/x-pdb Empathie voor de patiënt
Jarenlange ervaring met patiëntenzorg kwam masterstudent Rawa Ismail prima van pas bij het NK Consultvoering 2017, dat ze won.
Artikel Inlevend communiceren
Plots boos uitvallen, achterdocht, ontkenning, verhaallijnen die niet logisch zijn … Dementie levert een complex ziektebeeld op.
Artikel Troff document Farmacogenetica moet!
Het kan anno 2017 écht niet meer dat je als apotheker en huisarts nog steeds geen FTO hebt georganiseerd over farmacogenetica, vindt Geertje Tuijp van de Edamse Apotheek. Ook patiënten zien de voordelen.
Artikel ‘Papieren’ patiënt gaat leven
Multidisciplinair werken, met onder meer medicatiebeoordelingen in een GGZ-instelling, kan apotheker Marieke Beex-Oosterhuis iedereen aanraden.
Artikel Troff document Vast overleg huisarts loont
Ina Geurtsen-Fokkema brengt farmaceutische expertise beter voor het voetlicht door structureel overleg met huisartsen.
Artikel In actie bij niet-pluisgevoel
Met een mede door apotheker Marco Lourens ontwikkeld ‘niet-pluis’-formulier kunnen bezorgers en apothekersassistenten patiënten signaleren met wie het niet goed gaat.
Artikel Feiten en fabels over medicatie
Sociale media zijn bij uitstek geschikt om te laten zien wat de rol van de apotheker is binnen de zorg, zegt Johan Te Biesebeek, sinds oktober maker en presentator van korte YouTube-filmpjes over medicatiegebruik.
Artikel Gemak voor Bol.com-generatie
Mega is de medicijnkluis van Veer Apotheek op het NS-station in Zwijndrecht; het gevaarte meet vijfenhalve meter in de breedte en is ruim twee meter hoog.
Back to top