Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Continue medicatiemonitoring

Closed loop-beslissingsondersteuning door toevoeging barcodescanner

PW40/41 - 06-10-2017 | door Maarke Roelofs
Ziekenhuisapotheker Pieter Helmons houdt van innovatie.
Continue medicatiemonitoring

Hij optimaliseerde de medicatiebewaking en introduceerde een barcode-scanner om aan het bed geneesmiddelgebruik te controleren. “Irrelevante meldingen verschijnen bijna niet meer.”

“Naast de barcodescanner aan het bed, monitoren wij alle actieve medicatieorders drie keer per dag met een slim computersysteem”, vertelt Pieter Helmons, ziekenhuisapotheker van het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk. “We betrekken meer patiëntkarakteristieken bij de medicatiebewaking zoals labwaarden, toedientijden, comedicatie, etcetera. Zo voorkomen we overbodige meldingen.”

Het project begon met 29 interacties en is inmiddels uitgebreid naar geoptimaliseerde bewaking van ongeveer zestig interacties, waardoor interactiemeldingen op het moment van voorschrijven met 95% worden verminderd. Helmons: “Als de arts nu een pop-up ziet, weet hij dat hij ernaar moet kijken, omdat de gemelde interactie of ernstig of zeldzaam is. Daarna kan direct overgegaan worden tot actie.” Inmiddels bewaakt de ziekenhuisapotheek met dit systeem het geneesmiddelgebruik bij verslechterde nierfunctie, het juiste gebruik van antibiotica en antistolling.

Efficiëntie

Het St Jansdal is een klein ziekenhuis. “We zijn geen opleidingsziekenhuis”, zegt Helmons. “Alles wat je moet doen voor de zorgverlening van de patiënt, moet je zelf doen. Je wilt zo goed mogelijk je tijd besteden, dus geen overbodige meldingen krijgen.”

Ook de artsen in het St Jansdal reageren positief op de closed loop-beslissingsondersteuning in combinatie met de barcodescanner. “Je krijgt vaak van de voorschrijver te horen: ‘Goh, hoe wisten jullie dat toch?’. En ook onze assistenten worden hier hartstikke blij van. Ze hebben nu het gevoel dat ze echt iets toevoegen aan de therapie van de patiënt, voor de meldingen die ze bewaken.”

Eilandjes

De G-Standaard is essentieel voor het bewaken van het elektronisch voorschrijven. “Het is prachtig dat deze in het systeem verwerkt zit. Hierdoor kun je interactieregels verfijnen met een beperkt aantal variabelen, bijvoorbeeld door een laboratoriumwaarde of het gebruik van een ander geneesmiddel zoals een maagzuurremmer toe te voegen”, stipt Helmons aan.

Vier ziekenhuizen met hetzelfde beslissingsondersteunende systeem gebruiken deze nieuwe, verfijnde beslisregels inmiddels ook. In de openbare apotheek kan dit mogelijk ingezet worden bij controle van therapietrouw. “Je wilt geen eilandjes. De G-Standaard moet altijd de basis blijven. Deze is gebaseerd op afspraken van apothekers en maakt daarmee het systeem overdraagbaar naar andere apotheken.”

Document acties

Back to top