Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 09 / 10, jaar 2011

dossier COPD

4 maart 2011

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Duidelijke rol

redactioneel

04-03-2011 | door groeneveld

Patiënt de dupe

Mede door strenge regelgeving van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zitten bezoekers van het Blaricumse ziekenhuis overdag al vier maanden zonder apotheek. Een samenwerking met zo’n veertig openbaar apothekers in het Gooi voor een gezamenlijke exploitatie, is afgeblazen.

04-03-2011 | door groeneveld

Opsporen longziekte loont

Als farmaceutisch zorgverlener kan de apotheker in toenemende mate een rol spelen in het welzijn van de COPD-patiënt. Het Astma Fonds biedt verschillende handvatten. Voor vroege opsporing van de aandoening is bijvoorbeeld een speciale COPD-test beschikbaar.

04-03-2011 | door groeneveld

‘Grenzen preferentiebeleid overschreden’

Marie-Hélène Schutjens, hoogleraar Farmaceutisch Recht, is adviseur in een rechtszaak die grote gevolgen kan hebben voor patiënten, apothekers en voorschrijvers. Het gaat in deze zaak om het aanwijzen van inhalatiemedicatie als preferent genees­middel. “Puur als jurist zeg ik: de grenzen van het preferentie­beleid worden overschreden.”

04-03-2011 | door groeneveld

Herceptin toegevoegd aan beleidsregel

Herceptin (trastuzumab) wordt toe­gevoegd aan de Beleidsregel dure genees­middelen.

04-03-2011 | door pw

Nieuwe vergoedingsstatus AmBisome

AmBisome (liposomaal amfotericine B), een middel bedoeld voor de bestrijding van invasieve schimmelinfecties, wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 op de Beleidsregel dure geneesmiddelen geplaatst.

04-03-2011 | door pw

Mogelijk meer sterfte door Tygacil

Tygacil (tigecycline) geeft mogelijk een verhoogd risico op overlijden in vergelijking met andere antibiotica.

04-03-2011 | door pw

Positief advies Pravafenix

Over het combinatiepreparaat Pravafenix (fenofibraat + pravastatine) heeft het CHMP positief geadviseerd.

04-03-2011 | door nettekoven

Melatonine bij dialysepatiënten beperkt effectief

Melatonine helpt alleen op korte termijn om slaapproblemen bij dialysepatiënten te verbeteren. Drie vragen aan Marije Russcher, ziekenhuisapotheker in opleiding van het Meander Medisch Centrum.

04-03-2011 | door pw

Vroege detectie COPD mogelijk

Vroege detectie van COPD is mogelijk indien artsen aan rokende patiënten met minimaal één respiratoir symptoom spirometrie aanbieden. Dit blijkt uit Deens onderzoek bij ruim drieduizend patiënten.

04-03-2011 | door nettekoven

Minder fouten door medicijndozen

Bij bewoners van bejaardentehuizen komen minder fouten voor wanneer medicatie wordt verstrekt in medicijndozen.

04-03-2011 | door nettekoven

COPD vaak onopgemerkt

Een groot deel van de mensen die voor langdurige hoestklachten bij de huisarts komen, blijkt nog niet gediagnosticeerde COPD te hebben (29%).

04-03-2011 | door nettekoven

Inhalatiemedicijnen: meer diabetes

Gebruikers van inhalatiecorticosteroïden hebben een hoger risico op de ontwikkeling of verergering van diabetes.

04-03-2011 | door nettekoven

‘Voeding belangrijk voor respiratoire risico patiënt’

Annemie Schols, hoogleraar voeding en metabolisme bij chronische ziekten aan de Universiteit Maastricht, belicht tijdens de wetenschapsdag vooral het belang van voeding en beweging.

04-03-2011 | door pw

Convenant voor betere levenskwaliteit longpatiënt

Tijdens zijn openingsspeech zal KNMP-voorzitter Jan Smits stilstaan bij het langjarig convenant dat de KNMP en het Astma Fonds sluiten om de ziektelast van mensen met astma/COPD te verminderen en hun levensverwachting en kwaliteit van leven te verbeteren.

04-03-2011 | door pw

‘Een behoorlijke kwaliteit van leven is mogelijk’

“We hebben veel te negatief gedaan over COPD, de achterliggende jaren. Er zou niks aan te doen zijn. En omdat deze ziekte voornamelijk ontstaat door roken, is het ‘eigen schuld dikke bult’”, zegt prof. dr. Dirkje Postma, hoogleraar longziekten aan het UMC Groningen. “Maar mensen met deze ziekte kunnen dankzij medicatie een heel behoorlijke kwaliteit van leven bereiken. En behandeling voorkomt verdere achteruitgang.”

04-03-2011 | door pw

Eerste algemene ledenvergadering VZA

De eerste ledenvergadering van de Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) vindt 17 mei 2011 plaats in Utrecht. Leden ontvangen de agenda met eventueel bijbehorende stukken nog.

04-03-2011 | door KNMP

Ontwerp inhalator bepaalt effectiviteit

Voor een goede keuze van de inhalatietherapie en een adequate inhalatie-instructie moeten we weten hoe de geïnhaleerde deeltjes zich afzetten in de longen. Die longdepositie is afhankelijk van onder andere deeltjesgrootte, inademingsnelheid en verblijftijd in de longen. Momenteel is 40% effectieve depositie mogelijk.

04-03-2011 | door P. Hagedoorn, H.W. Frijlink en A.H. de Boer

Richtlijn COPD: Basiszorg én best practices

Het concept voor de richtlijn COPD wordt op de Wetenschapsdag van de KNMP gepresenteerd. Hierin staat wat een apotheek een patiënt met COPD kan bieden. Dr. Ada Stuurman, apotheker en lid van de SIG Longaandoeningen, vindt het vooral belangrijk dat een apotheker deel uitmaakt van de zorgketen. Als apothekers zich meer gaan profileren als zorgverleners, worden de patiënten en zij zelf er beter van.

04-03-2011 | door nettekoven

Puffen

column

03-03-2011 | door Jaap Talsma

KNMP Zorgondersteuning Astma/COPD vernieuwd

Vanwege nieuwe functionaliteiten, uitbreiding en aanscherping van selecties met verbeterde online evaluatierapporten ondersteunt de webrapportage de apotheker nog beter bij het selecteren, beoordelen en bespreken van patiënten, het registreren van zorg en het terugkoppelen ervan.

03-03-2011 | door Fong Sodihardjo-Yuen

Beleidsplan 2011–2014 geeft duidelijkheid

Het Beleidsplan KNMP 2011-2014 treft u aan bij dit nummer van PW. Dit beleidsplan en het KNMP jaarplan 2011 zijn op de Algemene Vergadering afgelopen december vastgesteld. Het geeft aan waar we staan en wat u van de KNMP mag verwachten.

03-03-2011 | door KNMP

Zorgondersteuning bij astma/COPD verbeterd

Gemiddeld verstrekt een openbare apotheek aan ruim 700 personen een geneesmiddel voor astma of COPD. Met de vernieuwde webrapportage ‘Zorgondersteuning Astma/COPD’ van de SFK en de KNMP heeft de apotheker een instrument om de zorg voor deze groep te optimaliseren en deze aan te tonen.

03-03-2011 | door SFK

Doe mee met de Longweek in de apotheek

De Longweek in de apotheek; deze primeur is een goede gelegenheid voor apothekers om te laten zien wat zij als zorgverlener in huis hebben. Dit doen zij onder andere met medicijngesprekken en de COPD risicotest van het Astma Fonds. Natuurlijk doet ook uw apotheek hieraan mee.

03-03-2011 | door KNMP

‘Apothekers, roep patiënten op voor inhalatie-instructie’

Michael Rutgers, directeur van het Astma Fonds, is van mening dat apothekers een duidelijke rol hebben in de zorg voor patiënten met longaandoeningen.

03-03-2011 | door pw

Opgelucht ademhalen

Extra zorgactiviteiten van apothekers bij COPD-patiënten leiden tot lagere geneesmiddelenkosten en minder ziekenhuisopnames bij exacerbaties, voorspelt apotheker Erik Gerritsen. Apothekers moeten hard aan de slag om COPD-patiënten optimale zorg te bieden.

03-03-2011 | door Erik Gerritsen

Nut en noodzaak van ICS bij mild COPD

Inhalatiecorticosteroïden mogen gemeengoed zijn bij COPD, over het nut ervan bij milde symptomen van COPD lopen de meningen uiteen. Naast de medicamenteuze aanpak staat ook de aanpassing van de leefstijl volop in de belangstelling.

03-03-2011 | door marcdl

Wel winst met ICS

Volgens de apothekers die de poll op pw.nl invulden zijn inhalatiecorticosteroïden bij COPD ook op de lange termijn nuttig.

02-03-2011 | door nettekoven

CZ stopt samenwerking Nationale-Apotheek.nl

CZ stuurt zijn verzekerden voor online geneesmiddelen niet meer verplicht naar de internetapotheek Nationale-Apotheek.nl. De zorgverzekeraar beeïndigt de samenwerking en verwijst zijn klanten naar Mijnmedicijnonline.nl van Lloyds.

28-02-2011 | door edbos

Thuisapotheek dient klacht in bij NMa

Apothekers zouden samenspannen om De Thuisapotheek uit de markt te weren. De internetapotheek dient daarom een klacht in bij de NMa. De KNMP stelt nadrukkelijk dat van een negatieve campagne geen sprake is.

23-02-2011 | door edbos

Effect statines hangt niet af van CRP

Simvastatine verkleint het risico op grote vasculaire accidenten, ongeacht de aanvankelijke concentratie van het ontstekingseiwit CRP. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van de Heart Protection Study (HPS).

23-02-2011 | door pw

Medicatiebeoordelingen besparen kosten

Medicatiebeoordelingen door apothekers leiden tot een besparing op directe geneesmiddelenkosten. Dat blijkt uit een bijna afgeronde pilot op het gebied van polyfarmacie van PoZoB, een werkgever voor praktijkondersteuners in Zuidoost-Brabant.

22-02-2011 | door marcdl

KNMP Wetenschapsdag 2011

Dinsdag 15 maart Jaarbeurs Utrecht Beatrixtheater en Expohal

04-02-2011 | door pw

Gratis proefabonnement Oralia VTGM

Een kind dat geen tabletten kan slikken? Een volwassen patiënt die moeite met slikken heeft? De apotheker die een alternatief zoekt, kijkt dan in Oralia VTGM.

04-03-2010 | door pw
Back to top