Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Thuisapotheek dient klacht in bij NMa

KNMP ontkent zwartmakerij

PW Magazine 09 / 10, jaar 2011 - 23-02-2011
Apothekers zouden samenspannen om De Thuisapotheek uit de markt te weren. De internetapotheek dient daarom een klacht in bij de NMa. De KNMP stelt nadrukkelijk dat van een negatieve campagne geen sprake is.
Thuisapotheek dient klacht in bij NMa

De Thuisapotheek ondervindt structureel tegenwerking van de KNMP en individuele apothekers, zo stelde deze internetapotheek woensdag 23 februari in een persbericht. De koepelorganisatie zou patiënten aansporen geneesmiddelen alleen bij de traditionele apotheek te halen en voert daarbij een negatieve campagne. Volgens De Thuisapotheek, een initiatief van apotheker Gerard Berwald, beperkt dit de mededinging op de markt voor farmaceutische dienstverlening. De apotheek verwijst daarbij naar eerdere aanwijzingen van de NMa die stellen dat het niet is toegestaan afspraken te maken die erop gericht zijn nieuwe apothekers van de markt te weren.

De KNMP ontkent nadrukkelijk dat er sprake is van een campagne. Woordvoerder Rob Sebes: “Wij ontvangen klachten van apothekers, patiënten en huisartsen over deze apotheek. Daar vragen wij aandacht voor. Uiteraard houden we ons aan de wet- en regelgeving voor mededinging. Wij hebben een eigen jurist die dit bewaakt. Nieuwe toetreders die zich aan de beroepsnormen houden zijn altijd welkom.” Sebes benadrukt verder dat ook het tv-programma Radar honderden klachten heeft ontvangen over De Thuisapotheek. Ook de NPCF heeft honderden klachten ontvangen naar aanleiding van een meldactie op haar website.

Callcenter

De KNMP en apothekers in heel Nederland ontvangen klachten van patiënten die per telefoon  benaderd worden door De Thuisapotheek. Daarbij presenteert de internetapotheek zich als de lokale eigen apotheek van de patiënt. De medewerkers vragen de patiënten hun herhaalrecepten via de Thuisapotheek te bestellen, daarbij beschikken zij over geboortedata en medicatiegegevens. Sebes: “Wij vragen De Thuisapotheek hoe zij aan deze gegevens komen. Volgens ons is het gebruik van medicatiegegevens op deze manier in strijd met de privacywetgeving. Wij adviseren patiënten die hier last van hebben een klacht in te dienen bij de Inspectie, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).”

De Thuisapotheek zegt niet te beschikken over geboortedata en medicatiegegevens bij het eerste telefooncontact, aldus een woordvoerder. “Deze informatie verkrijgt De Thuisapotheek van de patiënt zelf tijdens het intakegesprek. De patiënt is dan al klant geworden bij De Thuisapotheek.”

Verder maakt de KNMP bezwaar tegen het feit dat De Thuisapotheek geen informatie over het geneesmiddelengebruik van haar klanten deelt met andere zorgverleners. “Wij doen een dringende oproep aan De Thuisapotheek deze informatie beschikbaar te stellen”, aldus Sebes. “De medicatieveiligheid van patiënten staat hierbij op het spel.”

De Thuisapotheek laat weten ervan uit te gaan dat apotheken deze medicatiegegevens actief melden bij de internetapotheek. “Vragen wij zelf die informatie op bij een apotheek, dan ontvangen wij die ook”, aldus de woordvoerder.

Reclame Code Commissie

De KNMP diende vorige maand een klacht in bij de Reclame Code Commissie over De Thuisapotheek. Volgens de koepelorganisatie maakt de internetapotheek misleidende reclame door op haar website te vermelden geneesmiddelen gratis thuis te bezorgen. Dat zou misleidend zijn omdat elke apotheek in Nederland die service verleent. De Thuisapotheek laat weten niet te begrijpen waarom zij niet mogen vermelden dat zij gratis bezorgen. De Reclame Code Commissie behandelt de zaak op 3 maart.

VWS-minister Edith Schippers stelde onlangs dat zij geen maatregelen neemt zolang De Thuisapotheek zich aan de wettelijke regels houdt. De KNMP vindt het de hoogste tijd voor een onderzoek van de Inspectie, de NZa of het CBP of De Thuisapotheek zich aan de regels houdt.

De internetapotheek vermeldt zelf in haar persbericht te voldoen aan de in de apothekersbranche geldende kwaliteitsnormen: HKZ-certificering en de ISO 9001-norm.

De Thuisapotheek is gevestigd op een industrieterrein in Rotterdam. De klanten zitten verspreid over heel Nederland en krijgen hun geneesmiddelen bezorgd door TNT Post. De Thuisapotheek claimt meer dan 18.000 patiënten te hebben.

Document acties

Reacties

Anoniem
24-02-2011 13:04
zegt:

Juridisch kader ‘overdracht van medicatiegegevens in de keten’ voor zorgverleners, versie 5, oktober 2010 pagina 1 van 32

VRAAG 27
Mag een apotheker zonder toestemming van de patiënt gegevens doorgeven aan een
andere apotheker?
Nee, voor het overdragen van medicatiegegevens aan een andere apotheker moet de
patiënt toestemming geven. De andere apotheker is in feite een andere zorgverlener en
wordt niet anders behandeld.

Anoniem
28-02-2011 10:34
zegt:

Hedenavond Tros Radar

Thuisapotheek
Uitzending 28-02-2011
De Thuisapotheek benadert patiënten telefonisch met de vraag of zij voortaan hun medicijnen thuis willen laten bezorgen. Radar zoekt uit hoe de Thuisapotheek weet dat deze mensen dagelijks medicatie gebruiken.

De Thuisapotheek benadert patiënten telefonisch met de vraag of zij voortaan hun medicijnen thuis willen laten bezorgen. Radar zoekt uit hoe de Thuisapotheek weet dat deze mensen dagelijks medicatie gebruiken.

Maandag 28 februari in Radar, 20.30 uur op Nederland 1

Back to top