Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Convenant voor betere levenskwaliteit longpatiënt

PW Magazine 09 / 10, jaar 2011 - 04-03-2011 | door pw
Tijdens zijn openingsspeech zal KNMP-voorzitter Jan Smits stilstaan bij het langjarig convenant dat de KNMP en het Astma Fonds sluiten om de ziektelast van mensen met astma/COPD te verminderen en hun levensverwachting en kwaliteit van leven te verbeteren.

JanSmits_2164.jpg“Als apothekers kunnen wij hieraan bijdragen door de farmaceutische zorg aan patiënten met chronische longaandoeningen up-to-date te houden en te streven naar doelmatig geneesmiddelgebruik. Verder willen wij de kwaliteit van de zorg vergroten door uit te gaan van landelijke zorgstandaarden en de meest recente wetenschappelijke inzichten. Verder willen wij de ervaren kwaliteit meetbaar maken en daar waar nodig kwaliteitsverbetering doorvoeren. Bijna een miljoen mensen in Nederland lijden aan een chronische longziekte. Met het tekenen van dit convenant willen we ook maatschappelijke aandacht vragen voor deze grote patiëntengroep. Dit jaar concentreert onze samenwerking zich onder meer in het houden van een longweek in apotheken en in de verschijning van de richtlijn COPD.”

Document acties

Back to top