Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Melatonine bij dialysepatiënten beperkt effectief

PW Magazine 09 / 10, jaar 2011 - 04-03-2011
Melatonine helpt alleen op korte termijn om slaapproblemen bij dialysepatiënten te verbeteren. Drie vragen aan Marije Russcher, ziekenhuisapotheker in opleiding van het Meander Medisch Centrum.

Wat was de aanleiding voor uw onderzoek?

“Uit onderzoek van mijn voorgangster, Birgit Koch, bleek dat dialysepatiënten vaker slaapproblemen hebben dan de algemene bevolking. Ook liet zij zien dat naarmate de nierfunctie achteruitgaat, de aanmaak van melatonine minder wordt. Vervolgens toonde zij aan dat melatoninesuppletie gedurende een week of zes effectief bleek om de slaap te verbeteren.”

Wat heeft u gevonden?

“Ik heb onderzocht of deze positieve effecten van melatonine ook aanhouden bij langdurig gebruik. Hiervoor heb ik een gerandomiseerd en dubbelblind onderzoek uitgevoerd onder 68 dialysepatiënten. Zij werden behandeld met melatonine 3 mg of placebo gedurende een jaar. Bij deze patiënten hebben we elke drie maanden de slaap gemeten en de kwaliteit van leven beoordeeld. Na drie maanden zagen we positieve resultaten op de slaapparameters in de melatoninegroep. Patiënten sliepen onder meer sneller in. Dit kwam overeen met de studie van Koch. Na twaalf maanden was er echter geen verschil meer zichtbaar in beide groepen voor wat betreft de slaap.”

Hoe komt dat denkt u?

“Dat weten we niet. Wellicht treedt er stapeling van melatonine op. De melatoninegroep had namelijk ook overdag hogere melatonine­spiegels dan de placebogroep. Daardoor hadden zij weinig verschil tussen de dag- en nachtspiegels waardoor wellicht het effect van het slaap­hormoon minder is. Onderzocht kan worden of een verlaging van de dosering of een drugholiday effect heeft.”

Document acties

Back to top