Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Een behoorlijke kwaliteit van leven is mogelijk’

PW Magazine 09 / 10, jaar 2011 - 04-03-2011 | door pw
“We hebben veel te negatief gedaan over COPD, de achterliggende jaren. Er zou niks aan te doen zijn. En omdat deze ziekte voornamelijk ontstaat door roken, is het ‘eigen schuld dikke bult’”, zegt prof. dr. Dirkje Postma, hoogleraar longziekten aan het UMC Groningen. “Maar mensen met deze ziekte kunnen dankzij medicatie een heel behoorlijke kwaliteit van leven bereiken. En behandeling voorkomt verdere achteruitgang.”

copy_of_foto_dirkje_postma.JPG“Alle studies naar een inhalatiesteroïde in combinatie met een betamimeticum bij COPD-patiënten laten bijvoorbeeld zien dat deze combinatie 25% reductie van exacerbaties geeft. De meeste studies zijn echter gedaan bij mensen die door COPD al 50% van hun longfunctie hadden verloren, ernstige COPD dus. Maar een recente studie – de Torch-studie, waarin ook patiënten met COPD in een minder ernstig stadium zijn onderzocht – toont dat deze combinatietherapie effectief is op het aantal exacerbaties in alle stadia van de ziekte. Een stap vooruit voor mensen met COPD.”

“Een andere studie, de Glucold-studie die wij in Groningen en Leiden uitvoerden, toont dat een inhalatiesteroïde alleen en in combinatie met een betamimeticum progressie van de ziekte voorkomt bij COPD-patiënten die nooit eerder inhalatiesteroïden gebruikten. Na stoppen van de therapie laait het ontstekingsproces weer op en gaat de longfunctie weer achteruit. Deze medicatie moet dus blijvend worden gebruikt. Apothekers kunnen artsen aanbevelen deze combinatietherapie toe te passen bij patiënten met exacerbaties.”

“Er zijn niet veel nieuwe middelen in aantocht. Geneesmiddelen met totaal andere werkingsmechanismen, zoals de anti-elastases, verkeren nog maar in fase-I-onderzoek. Op dit moment borduurt de medicamenteuze behandeling van COPD vooral voort op de medicamenten die er zijn, zij het dan in andere toedieningsvormen. Van het combinatiemiddel formoterol en beclometason (Foster) is bijvoorbeeld in onderzoek of een medicament van kleine deeltjes, die ook de perifere longgebieden bereiken, effectief is bij COPD.”

“De boodschap die ik apothekers op het KNMP-congres wil meegeven is dat we niet te negatief moeten doen bij COPD-patiënten.”

Document acties

Back to top