Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Wel winst met ICS

PW Poll

PW Magazine 09 / 10, jaar 2011 - 02-03-2011
Volgens de apothekers die de poll op pw.nl invulden zijn inhalatiecorticosteroïden bij COPD ook op de lange termijn nuttig.

Zij weerspreken hiermee de stelling van prof. dr. Dirkje Postma, hoogleraar Longziekten van het UMC Groningen. De apothekers waren echter niet eensluidend in hun antwoord. 42% zag het nut van inhalatiecorticosteroïden op de lange termijn in, omdat deze middelen zorgen voor minder exacerbaties en de achteruitgang van de longfunctie remmen. 50% meende dat dit alleen geldt voor mensen met ernstig COPD. 8% was niet overtuigd van het nut van inhalatiecorticosteroïden op de lange termijn.

Zijn inhalatiecorticosteroïden volgens u bij COPD op de lange termijn nuttig?

Ja, ze zorgen voor minder exacerbaties en remmen de achteruitgang van de longfunctie (42%)

Ja, maar alleen bij mensen met ernstig COPD (50%)

Nee, want de longfunctie gaat bij COPD-patiënten toch achteruit (8%)

Document acties

Back to top