Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vroege detectie COPD mogelijk

PW Magazine 09 / 10, jaar 2011 - 04-03-2011
Vroege detectie van COPD is mogelijk indien artsen aan rokende patiënten met minimaal één respiratoir symptoom spirometrie aanbieden. Dit blijkt uit Deens onderzoek bij ruim drieduizend patiënten.

In Nederland lijden ruim 300.000 mensen aan COPD. Deze chronische longaandoening komt voornamelijk voor bij mensen van 55 jaar of ouder en vermindert de kwaliteit van leven aanzienlijk. Ook is het risico verhoogd om vroegtijdig te overlijden door deze ziekte. Jaarlijks sterven in Nederland zo’n 6000 patiënten aan COPD.

spirometrieRoken is de belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van COPD. De kans op COPD wordt groter naarmate iemand langer rookt. Maar ook langdurige blootstelling aan kleine stofdeeltjes tijdens het werk (bijvoorbeeld door meeroken of fijnstof) vergroot de kans op COPD. Naast deze factoren spelen ook erfelijke eigenschappen en luchtverontreiniging een rol.

In de meeste gevallen lijdt iemand al aan COPD, ver voordat de eerste symptomen zich openbaren. COPD wordt vaak pas op een relatief laat stadium van de ziekte gediagnosticeerd, mede omdat de vroege symptomen van de aandoening mild zijn en niet herkend worden. Een van de duidelijkste symptomen, luchtwegobstructie, kan met spirometrie aangetoond worden. Patiënten met ernstiger vormen van COPD hebben duidelijke beperkingen in het dagelijks functioneren, wat leidt tot een afname van de kwaliteit van leven. Een vroege signalering van COPD kan helpen de ziektelast van deze aandoening te beperken.

Huisartsen hebben een belangrijke taak in de preventie en vroege diagnose van COPD. Deense richtlijnen bevelen aan om spirometrie aan te bieden aan rokers, ex-rokers en mensen die door hun beroep langdurig blootgesteld worden aan kleine stofdeeltjes. Deze mensen moeten tevens ouder zijn dan 35 jaar en minimaal één respiratoir symptoom hebben, zoals hoest, dyspneu, een overmatige slijmproductie of terugkerende respiratoire infecties.

Met hun studie wilden de Deense onderzoekers nagaan of deze aanbeveling makkelijk te verwezenlijken is [Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2011;6:123-7]. Bijna 10% van de Deense huisartsen (n=335) werkte mee aan de studie. Zij leverden 3095 patiënten aan die aan bovenstaande criteria voldeden (gemiddelde leeftijd 58 jaar). Ruim een derde van deze patiënten (34,8%) had een luchtweg­obstructie (FEV1/FVC-ratio kleiner of gelijk aan 0,7). De prevalentie van luchtweg­obstructie nam toe met de leeftijd, maar nam af met toenemende body mass index. Van de mensen met luchtwegobstructie bleek 79% een milde tot matige COPD te hebben. Vroege interventies bij deze mensen zou hun prognose kunnen verbeteren.

Document acties

Back to top