Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

CZ stopt samenwerking Nationale-Apotheek.nl

PW Magazine 09 / 10, jaar 2011 - 28-02-2011
CZ stuurt zijn verzekerden voor online geneesmiddelen niet meer verplicht naar de internetapotheek Nationale-Apotheek.nl. De zorgverzekeraar beeïndigt de samenwerking en verwijst zijn klanten naar Mijnmedicijnonline.nl van Lloyds.
CZ stopt samenwerking Nationale-Apotheek.nl

Coen van den Heuvel van Nationale-Apotheek.nl

CZ was niet meer tevreden over de internetapotheek Nationale-Apotheek.nl. De exclusieve samenwerking die in 2006 startte, heeft de zorgverzekeraar dit jaar beeïndigd. Met de bezorging van de geneesmiddelen en de communicatie met CZ-verzekerden is de laatste tijd te veel fout gegaan, zo stelt manager farmacie Rens van Oosterhout van CZ. “Bij de Nationale-Apotheek.nl hebben recent enkele reorganisaties plaatsgevonden. Dat heeft zijn weerslag gehad op de dienstverlening naar onze verzekerden.” De internetapotheek belandde vorig jaar in de rode cijfers en alle aandeelhouders – ondermeer TNT Post en QAT – hebben hun aandeel afgestoten.

Volgens Coen van den Heuvel, directeur van Nationale-Apotheek.nl, hebben CZ-verzekerden om een heel andere reden geklaagd over de internetapotheek. “Wij zijn in 2010 gestopt CZ-verzekerden € 4,- spaartegoed per receptegel te geven want dat is niet meer op te brengen. Veel CZ-verzekerden is dit in het verkeerde keelgat geschoten.” Van den Heuvel vermoedt daarnaast dat CZ een commercieel betere afspraak heeft kunnen maken met Mijnmedicijnonline.nl.

Groeimarkt

Van Oosterhout zegt hoge verwachtingen te hebben van de samenwerking met Mijnmedicijnonline.nl, de internetapotheek van Lloyds Apotheken. Steeds meer CZ-verzekerden zien volgens hem de voordelen van het online bestellen van geneesmiddelen. “Onze internetpolissen vormen de grootste groeimarkt, maar ik kan niet zeggen of het aandeel farmacie ook is toegenomen.”  De zorgverzekeraar wijst al zijn verzekerden op de mogelijkheid online geneesmiddelen te bestellen via Mijnmedicijnonline.nl. Het is geen unieke service voor de houders van de internetpolis CZdirect.

Van den Heuvel benadrukt de samenwerking met zorgverzekeraars Uvit en Agis juist te hebben geïntensiveerd. “Wij leveren exclusief voor Uvit alle stoppen met roken-medicatie.” Volgens Van den Heuvel is deze intensivering mogelijk de oorzaak voor het besluit van CZ.

Document acties

Reacties

Anoniem
02-03-2011 02:24
zegt:

Volgens de Geneesmiddelenwet is een apotheek een samenhangend geheel van ruimten. De Nationale Apotheek bestaat uit twee ruimten; 1 magazijn te Mijdrecht en 1 balie en computer te Leiden. Samen een samenhangend geheel van ruimten en zodoende in overeenstemming met de Geneesmiddelenwet. Geen wonder dat de IGZ en KNMP weigeren in te grijpen.

CZ heeft gemerkt dat er toch wat schort aan de logistiek met een magazijn op 60 km afstand van de balie. Welke apotheker nu beherend apotheker is voor welke apotheek is nog immer niet duidelijk. Apotheek Kok leent de balie uit. Wie doet nu wat? Wie is verantwoordelijk voor wat? Hoe komt het etiket op het doosje? Wie plakt wat? Wie verpakt wat? Wie declareert wat? De chaos laat zich uittekenen.

De NZa heeft maandag het besluit AMM Apotheek Breskens gepubliceerd met het onderzoek naar de keuzes in de markt voor farmacie, uitgevoerd door Ecorys. De burgers in dit land willen geen internet apotheek, maar een apotheek nabij met vooral kennis. Apotheker aan de balie doet wonderen voor de klandizie. USA is geen Nederland wat internet apotheken betreft. Marktaandeel wordt door de NZa geschat op maximaal 1%. Voor wat de inschattingen van de NZa waard zijn. De Minister beslist immers uiteindelijk.

CZ Direct ondermijnt wel de solidariteit met haar budget basispolis en gedwongen winkelnering bij een internet apotheek, tenzij de nood aan de man is of het speciale geneesmiddelen betreft.

Dan is de apotheek in de wijk wel noodzakelijk om de zorg op zich te nemen. Tegen welk tarief? Nu nog het NZa mini maxi tarief. per 2012 vrije prijzen. Eens zien of er dan een hoger tarief uit de bus komt om de kosten te dragen voor het in stand houden van een netwerk van apotheken die dergelijke CZ zorg nog kunnen leveren.

Hoe meer versnippert de zorg wordt, hoe duurder de unieke leveringen worden. Alain Enthoven, de ontwerper van het systeemmodel Zorgstelsel 2006 nederland was dan ook mordicus tegenstander van dergelijke free rider zorgverzekeraars.
Alain Enthoven was zich er zeer van bewust dat de zorg geen normale markt is en nimmer een markt kan worden.

Dat zijn de Nederlandse beleidsambtenaren en politici even vergeten en de zorgverzekeraars maken daar nu nog goed misbruik van, ten eigen voordele. Zekur en CZ-direct zijn de uitwassen. Zeer winstgevend voor de zorgverzekeraars.

Back to top