Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2022

Medicatiebeoordeling vooral bij polyfarmacie

Driekwart patiënten met een medicatiebeoordeling is 70 jaar of ouder

Naast geneesmiddelen leveren apothekers ook andere farmaceutische zorg, zoals medicatiebeoordelingen. Deze worden vooral uitgevoerd voor patiënten met intensieve farmaceutische zorg: 83% van hen gebruikt chronisch vijf of meer geneesmiddelen. Gemiddeld zijn zij 76 jaar. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW1en2 - 14-01-2022 | door SFK

Gebruik H2-antagonisten in 2021 nog altijd laag

NHG-Standaard Maagklachten aangepast: cimetidine en famotidine aangewezen

Na de ranitidine-recall in oktober 2019 is het gebruik van H2-antagonisten sterk afgenomen: van 16,5 miljoen standaarddagdoseringen (DDD’s) in 2019 naar 3 miljoen in 2020. Hoewel het gebruik in 2021 toenam, was het aantal DDD’s met 4,7 miljoen nog altijd veel lager dan in 2019. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW3 - 21-01-2022 | door SFK

Groei volwassen gebruikers methylfenidaat zet door

Al sinds 2019 meer volwassen gebruikers methylfenidaat dan kinderen

Openbare apotheken verstrekten in 2021 het ADHD-middel methylfenidaat aan 197.000 personen tussen 6 en 50 jaar. Door de afname van het aantal jonge methylfenidaatgebruikers en de stijging bij de volwassenen, zijn er nu absoluut gezien meer volwassen gebruikers. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW4 - 28-01-2022 | door SFK

Minder medicamenteuze therapie urineweginfecties

Gebruikers urinewegantibiotica vooral vrouwen, maar aandeel mannen stijgt

Voor de farmaceutische behandeling van urineweginfecties zijn meerdere antibiotica beschikbaar. In 2021 verstrekten Nederlandse openbare apotheken aan 760.000 mensen een antibioticum dat veel wordt voorgeschreven bij urineweginfecties; 5% minder dan vier jaar geleden. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW5 - 04-02-2022 | door SFK

Benzodiazepinen: 3,7% meer eerste uitgiftes

Meer gebruikers dan in 2020, maar per persoon minder gebruik dan voorheen

Openbaar apotheken leverden in 2021 aan 1,37 miljoen mensen een benzodiazepine, een stijging van 1,5% ten opzichte van 2020. Hiermee komt een eind aan de dalende trend van de laatste jaren. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW6 - 11-02-2022 | door SFK

Aantal apotheken terug op niveau van 2019

Meer apotheken sluiten zich aan bij apotheekformule

Nederland telde op 1 januari 2022 1996 openbare apotheken, negen minder dan begin 2021. Na een lichte stijging in de afgelopen drie jaar is het totaal aantal apotheken hiermee weer terug op de stand van 2019. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW7 - 18-02-2022 | door SFK

Nieuwe cholesterolverlagers beslaan 66% van de kosten

Kleine groep gebruikers verantwoordelijk voor leeuwendeel kosten

Statines, verreweg de meest gebruikte groep cholesterolverlagers, namen in 2021 nog geen kwart van de kosten aan deze middelen voor rekening. De nieuwe generatie PCSK9-remmers daarentegen telde slechts 1% van de gebruikers tegen twee derde van de kosten. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW8 - 25-02-2022 | door SFK

Maximeringsregeling GVS helpt 63.000 mensen

Grote verschillen in eigen bijdragen: driekwart betaalde maximaal € 10 bij

Het totaal aan eigen bijdragen bedroeg in 2021 € 80 miljoen, € 14 miljoen meer dan in 2020. Sinds 2019 heeft de overheid de eigen bijdrage gemaximeerd op € 250 per persoon per jaar. Vorig jaar werden 63.000 mensen door deze regeling geholpen. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW9 - 04-03-2022 | door SFK

Medicijngebruik per hoofd met 1,5% gestegen

Geneesmiddelgebruik 0-1-jarigen procentueel het sterkst toegenomen

Openbare apotheken verstrekten in 2021 binnen het basispakket voor het tweede jaar op rij meer geneesmiddelen per hoofd van de bevolking dan het jaar ervoor. Hiermee is, na een daling in 2019, de stijgende lijn weer ingezet. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW10 - 11-03-2022 | door SFK

Astma-COPD-medicatie minder vaak verstrekt

Openbare apotheken verstrekten in 2021 6,3 miljoen keer medicatie voor astma of COPD, 4,7% minder dan in 2020. Deze daling komt voor rekening van afgenomen gebruik van losse middelen met één werkzame stof. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW11 - 18-03-2022 | door SFK

Verstrekkingen medicinale cannabis opnieuw minder

Groter aandeel op voorschrift van huisarts; aandeel specialist neemt af

Openbare apotheken verstrekten in 2021 42.000 keer medicinale cannabis, 5,9% minder dan in 2020. Hiermee is het aantal verstrekkingen voor het vierde jaar op rij gedaald. Het aandeel van gedroogde vormen is, net als in 2020, groter dan olie. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW12 - 25-03-2022 | door SFK

Laxeermiddel macrogol telt meeste gebruikers in 2021

Openbare apotheken leverden in 2021 aan 1,3 miljoen mensen minstens één keer een combinatiepreparaat met macrogol. Samen met maagzuurremmers omeprazol en pantoprazol, met ieder ook zo’n 1,3 miljoen gebruikers, staat dit middel bovenaan de top 10 gebruikers. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW13 - 01-04-2022 | door SFK

Aantal eerste uitgiftes lager dan pre-corona

Inkomstenontwikkeling apotheken begin 2022 per saldo negatief

Het aantal verstrekkingen van nieuwe medicatie lag de eerste twaalf weken van 2022 onder het niveau van dezelfde – pre-corona – periode in 2019 en 2020. In het licht van de inflatie en de cao-verhoging voor apotheekmedewerkers blijven de inkomsten van de apotheek achter. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW14 - 08-04-2022 | door SFK

1,9% van de patiënten wisselde van apotheek

Vooral twintigers en dertigers wisselden vaker van apotheek

Ongeveer 11 miljoen mensen haalden in 2021 een receptplichtig geneesmiddel op in een wijkapotheek. 9 miljoen van hen deden dat ook in 2020, meestal in dezelfde apotheek. Ruim 170.000 apotheekbezoekers bezochten in 2021 structureel een andere apotheek dan het jaar ervoor. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW15 - 15-04-2022 | door SFK

Bijna € 80 miljoen aan eigen bijdragen

Vier ADHD-middelen in top 10 geneesmiddelen met hoogste bijbetaling

Voor geneesmiddelen met een prijs boven de vergoedingslimiet werd in 2021 in totaal bijna € 80 miljoen aan eigen bijdragen betaald, € 14 miljoen meer dan in 2020. Driekwart van de totale bijbetaling kwam voor rekening van de top 10 geneesmiddelen met de hoogste eigen bijdrage. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW16 - 22-04-2022 | door SFK

4,6% medicijngebruikers naar andere verzekeraar

Marktaandeel Zilveren Kruis verder toegenomen in 2022

Rond de jaarwisseling 2021-2022 wisselde 4,6% van de geneesmiddelgebruikers van zorgverzekeraar. Een jaar eerder bedroeg het overstappercentage ook 4,6%, na correctie voor de overname van enkele verzekeraarslabels door VGZ. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW17 - 29-04-2022 | door SFK

3,2 miljoen zelfbetalers van geneesmiddelen

Aantal gebruikers niet-vergoede middelen ongeveer gelijk

Openbaar apothekers verstrekten in 2021 aan 3,2 miljoen mensen receptplichtige geneesmiddelen die zorgverzekeraars niet vanuit het basispakket vergoedden. Deze mensen betaalden daar samen bijna € 165 miljoen exclusief btw voor. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW18 - 06-05-2022 | door SFK

Inkomsten apotheken: stijging onder inflatie

Aantal verstrekkingen van vergoede receptgeneesmiddelen daalde bijna 1%

Bij de gemiddelde apotheek steeg de vergoeding voor farmaceutische zorgactiviteiten in 2021 met 2,6%. Deze toename is daarmee net lager dan de inflatie die volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2021 uitkwam op 2,7%. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW19 - 13-05-2022 | door SFK

Parallelimport in 2021 goed voor bijna 2% verstrekkingen en ruim 9% kosten

Kosten parallelimport dalen naar € 315 miljoen

De kosten van parallel-geïmporteerde geneesmiddelen zijn in 2021 gedaald met 18,4% tot € 315 miljoen. Het aandeel van deze groep in de totale kosten daalde naar 9,4%. Insuline aspart is, door preferentiebeleid, de grootste daler binnen deze groep. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW20 - 20-05-2022 | door SFK

Vitamine D uit pakket treft 1,5 miljoen mensen

Vooral ouderen en mensen met laag inkomen geraakt door pakketmaatregel

Het Zorginstituut Nederland heeft aan de minister geadviseerd om per 2023 alle vitamine D-geneesmiddelen – al dan niet in combinaties – uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) te verwijderen. Hierdoor krijgen ruim 1,5 miljoen patiënten deze middelen niet meer vergoed. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW21en22 - 27-05-2022 | door SFK 1 reactie

DOAC’s weer aan kop in uitgaven top 10

Cholesterolverlager evolocumab en laxeermiddel macrogol nieuw in lijst

Net als in 2020 staan twee antistollingsmiddelen van het type DOAC - rivaroxaban en apixaban - bovenaan de lijst van geneesmiddelen met de hoogste uitgaven. Met € 190 miljoen en € 102 miljoen aan uitgaven in 2021 steken beide middelen ver boven de rest uit. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW23 - 10-06-2022 | door SFK

Gebruik CVRM-medicatie: verschillen man/vrouw

Vrouwen gebruikten vaker een diureticum, mannen een cholesterolverlager

Openbare apotheken verstrekten in 2021 aan 4,1 miljoen mensen een geneesmiddel ter voorkoming van hart- en vaatziekten. Het gebruik van sommige geneesmiddelgroepen verschilde tussen mannen en vrouwen. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW24 - 17-06-2022 | door SFK

Herijking WGP april 2022 zorgt voor jaarlijkse besparing van € 18 miljoen

Prijzen daalden in april met gemiddeld 0,5%

De prijzen van receptplichtige pakketgeneesmiddelen daalden in april 2022 met gemiddeld 0,5% in vergelijking met de maand ervoor. Dit zorgt voor een geschatte jaarlijkse besparing van € 18 miljoen. De fabrikanten verlaagden de prijs van 7% van de producten en verhoogde deze juist bij 2%. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW25 - 24-06-2022 | door SFK

Amoxicilline telt meeste jonge gebruikers

De meest gebruikte middelen onder kinderen verschillen per leeftijdsgroep

Openbare apotheken verstrekten in 2021 aan bijna de helft van alle kinderen tot 18 jaar een receptgeneesmiddel. Waar jonge kinderen vaker amoxicilline, salbutamol en hydrocortison gebruiken, is dit voor tieners vooral de pil, desloratadine en methylfenidaat. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW26 - 01-07-2022 | door SFK

Rapportage Indicatoren Zorgverzekeraars live

Indicatoren uit kwaliteitsmodellen zorgverzekeraars contractjaar 2023 bijgewerkt

De SFK-rapportage Indicatoren Zorgverzekeraars geeft inzicht in de indicatoren die zorgverzekeraars CZ, VGZ en Menzis hebben opgenomen in hun kwaliteitsmodellen. De rapportage is bijgewerkt voor het contractjaar 2023. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW27en28 - 08-07-2022 | door SFK

40.000 mensen geholpen met tijdelijke toestemming

Tijdelijke toestemming loste bijna 80.000 keer tekort op in eerste helft 2022

Openbaar apothekers verstrekten in de eerste helft van 2022 bijna 80.000 keer een geneesmiddel waarvoor de inspectie tijdelijk toestemming had gegeven. De SFK schat in dat deze middelen bijna twee keer zo duur zijn als de reguliere geneesmiddelen. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW31en32 - 05-08-2022 | door SFK

Medicatieveiligheid in Monitor Voorschrijven

24% van de oudere medicijngebruikers krijgt meerdere valrisicoverhogende middelen

De rapportage Monitor Voorschrijven Huisartsen (MVH) is uitgebreid met het thema medicatieveiligheid. Apothekers kunnen nagaan in hoeverre geneesmiddelen worden voorgeschreven die in combinatie risico’s met zich meebrengen en welke patiënten dit betreft. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW33en34 - 19-08-2022 | door SFK

Uitgaven openbare farmacie stegen 0,9%

Groei uitgaven in 2021 lager dan toegenomen gebruik van geneesmiddelen

De uitgaven aan de farmaceutische zorg binnen het basispakket via openbare apotheken stegen in 2021 met € 35 miljoen tot € 4,7 miljard. Daarmee stegen de uitgaven met 0,9% ten opzichte van 2020. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW35 - 02-09-2022 | door SFK

Kosten dure middelen met 0,9% gestegen

Dure geneesmiddelen goed voor 30% van de kosten en 0,4% van de verstrekkingen

De kosten van dure geneesmiddelen namen in 2021 toe met 0,9% tot € 980 miljoen. Ondanks een toename van 6,1% van de verstrekkingen van dure middelen is de kostenstijging beperkt. Dit komt doordat de gemiddelde inkoopprijs van een verstrekking van een duur middel met 4,9% daalde naar € 1260. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW37 - 16-09-2022 | door SFK

Aantal apotheekbereidingen met 3,5% toegenomen

Vooral bereidingen van huidpreparaten en orale middelen

Openbare apotheken verstrekten in 2021 6,3 miljoen keer een apotheekbereiding; een stijging van 3,5% ten opzichte van 2020. Deze trend zet zich voort in de eerste helft van 2022. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW38 - 23-09-2022 | door SFK

Stijgende lijn in gebruik van malariaprofylaxe

Gebruik malariamiddelen nog steeds onder het niveau van pre-corona

Openbare apotheken verstrekten in de eerste helft van dit jaar 28.000 keer profylactisch een malariamiddel. Na een forse daling in het gebruik van deze middelen tijdens de eerste coronagolf, neemt het aantal verstrekkingen sindsdien weer gestaag toe. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW39 - 30-09-2022 | door SFK

Gebruik van DOAC’s met 15% gestegen

Generiek apixaban heeft binnen drie maanden meer dan 80% marktaandeel

Openbare apotheken verstrekten in augustus van dit jaar 318.000 keer een DOAC. Apixaban is met bijna 1,5 miljoen verstrekkingen in de afgelopen twaalf maanden de meest verstrekte DOAC. Verzekeraars nemen verschillende varianten op in hun preferentiebeleid. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW40/41 - 07-10-2022 | door SFK

Sterkwerkende opioïden vooral voor kort gebruik

Aantal langdurige gebruikers sterkwerkende opioïden stabiel

Openbare apotheken verstrekten in 2021 aan 595.000 mensen een sterkwerkend opioïd, een stijging van 8,7% ten opzichte van 2020. Ongeveer 208.000 mensen gebruikten deze middelen minimaal dertig dagen. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW42 - 21-10-2022 | door SFK

Wisselen met aandacht bij 1 op de 3 patiënten

Middelen van rode of oranje lijst kunnen niet zomaar worden gewisseld

Bij het verstrekken van een geneesmiddel kan het voorkomen dat een apotheek een product meegeeft van een andere fabrikant dan de patiënt eerder heeft gebruikt: een wisseling. Bij gemiddeld 1700 patiënten per apotheek vraagt een wisseling extra aandacht. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW43 - 28-10-2022 | door SFK

Antipsychoticagebruik onder meisjes neemt toe

Totaal aantal jonge gebruikers lager door minder jongens met antipsychotica

Nederlandse apothekers verstrekten in 2021 aan 13.000 jongeren tussen de 12 en 17 jaar minstens één keer een antipsychoticum. Hoewel dit een afname is ten opzichte van enkele jaren geleden, nam het gebruik alleen onder jongens af terwijl het onder meisjes toenam. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW44 - 04-11-2022 | door SFK

Geen prijsdaling na WGP-ronde oktober

Gemiddelde prijsontwikkeling in oktober 2022 bedraagt +0,1%

De prijzen van receptplichtige pakketgeneesmiddelen stegen in oktober 2022 gemiddeld met 0,1% in vergelijking met de maand ervoor. Van 2% van de geneesmiddelen verlaagden fabrikanten de prijs, terwijl die van 9% van de geneesmiddelen juist steeg. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW45 - 11-11-2022 | door SFK

Hormonale anticonceptie: gebruik opnieuw lager

Afname aantal gebruiksters pil, toename bij langer werkende anticonceptiva

Openbare apotheken verstrekten in 2021 aan 1,4 miljoen vrouwen een hormonaal anticonceptivum, 60.000 minder dan in 2020 (-4%). Ondanks dat het gebruik van de pil terugliep blijft dit verreweg het meest gebruikte hormonaal anticonceptivum. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW46 - 18-11-2022 | door SFK

Zesduizend gebruikers oxycodon + paroxetine

Ademhalingsproblemen oxycodon erger bij combinatie met paroxetine

De SFK telde in 2021 in Nederland 450.000 gebruikers van oxycodon. Recent onderzoek wijst uit dat één van de bijwerkingen van oxycodon – ademnood – kan verergeren bij gelijktijdig gebruik met paroxetine. In 2021 waren er zesduizend mensen die mogelijk gelijktijdig oxycodon en paroxetine gebruikten. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW47 - 25-11-2022 | door SFK

Vijf keer zoveel gebruikers afslankmiddelen in 2022

Uitgaven aan afslankmiddelen naar schatting bijna € 12 miljoen

Openbare apotheken verstrekken in 2022 naar schatting aan bijna 17.000 mensen een middel voor afslanken; bijna vijf keer zoveel als in 2021. De bijbehorende uitgaven vertienvoudigen zelfs, waarbij deze grotendeels worden vergoed door de zorgverzekeraar. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW48 - 02-12-2022 | door SFK

Machtigingen voor deling regionale SFK-data nu digitaal te organiseren

Eenvoudiger ondersteuning van samenwerking in regio

De inrichting van de zorg spitst zich in toenemende mate toe op de behoeften en mogelijkheden binnen een regio. Het belang van de regio als bestuurlijke en organisatorische eenheid neemt daardoor toe. De SFK wil regio’s graag steunen met inzichten in regionale ontwikkelingen. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW49 - 09-12-2022 | door SFK

Indicatoren inhalatiemedicatie in KISS-matrix

Apotheken verschillen in mate waarin nieuwe voorzetkamers worden verstrekt

Openbare apotheken zullen dit jaar aan zo’n 1,5 miljoen mensen inhalatiemedicatie leveren. De KISS-matrix helpt apothekers om op basis van aflevergegevens mogelijk suboptimaal gebruik van inhalatiemedicatie op te sporen. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW50 - 16-12-2022 | door SFK

25% meer gebruik geneesmiddelen in 2040

Onder druk van vergrijzing zal geneesmiddelengebruik blijven stijgen

Het geneesmiddelengebruik vertoont al jaren een stijgende trend. De prognose van de SFK is dat dit de komende jaren zal blijven stijgen door de toenemende vergrijzing. SFK baseert zich hierbij op de bevolkingsprognose van het CBS en de eigen cijfers. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW51en52 - 23-12-2022 | door SFK
Back to top