Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Aantal apotheekbereidingen met 3,5% toegenomen

Vooral bereidingen van huidpreparaten en orale middelen

PW38 - 23-09-2022 | door SFK
Openbare apotheken verstrekten in 2021 6,3 miljoen keer een apotheekbereiding; een stijging van 3,5% ten opzichte van 2020. Deze trend zet zich voort in de eerste helft van 2022. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

De farmaceutische industrie voorziet niet in alle geneesmiddelen. Bepaalde stoffen die effectief zijn bij een ziekte, zijn niet altijd als geregistreerd geneesmiddel beschikbaar. Daarnaast zijn sommige geregistreerde geneesmiddelen niet altijd in de juiste sterkte of vorm te verkrijgen. In deze gevallen kan een apotheek zelf geneesmiddelen bereiden, of door een andere apotheek laten bereiden.

Van alle verstrekkingen van open­bare apotheken in 2021 betrof 1,4% een apotheekbereiding. Hoewel het aandeel beperkt is, kregen ruim 2 miljoen mensen in 2021 een of meerdere keren een apotheek­bereiding. Dit is een stijging van 7,3% ten opzichte van 2020. In 2021 werd in totaal 6,3 miljoen keer een apotheek­bereiding verstrekt; 215.000 (3,5%) meer dan in 2020. Deze trend zet zich voort in de eerste helft van 2022 met een stijging van 2,7% ten opzichte van dezelfde periode in 2021.

Apotheekbereidingen voorzien vooral in een behoefte bij de huidpreparaten. Deze namen meer dan de helft (52%) van de verstrekkingen voor hun rekening. Bereide huid­preparaten waren vooral crèmes (69%), zalven (27%) en gels (2%).

Ook de stijging aan verstrekte bereidingen is vooral toe te schrijven aan de huidpreparaten; het nam toe met 200.000 verstrekkingen (+7%).

Verder namen de orale preparaten een groot aandeel in binnen de apotheekbereiding met 36%. Vooral de toedieningsvormen tabletten (73%) werden veel bereid. Het aandeel verstrekkingen voor de orale preparaten bleef nagenoeg gelijk (-2%).

 

Neusdruppels

De grootste relatieve stijging was zichtbaar bij de neusdruppels. Het aantal verstrekkingen voor deze preparaten nam toe met bijna 27.000 wat neerkomt op een stijging van 28%. Hoewel deze toedieningsvorm – net als oogdruppels en zetpillen – maar een beperkt aandeel van de bereidingen inneemt, zijn bijna 80.000 patiënten aangewezen op neusdruppels. 

Stichting Farmaceutische Kengetallen: info@sfk.nl

Document acties

Back to top