Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Machtigingen voor deling regionale SFK-data nu digitaal te organiseren

Eenvoudiger ondersteuning van samenwerking in regio

PW49 - 09-12-2022 | door SFK
De inrichting van de zorg spitst zich in toenemende mate toe op de behoeften en mogelijkheden binnen een regio. Het belang van de regio als bestuurlijke en organisatorische eenheid neemt daardoor toe. De SFK wil regio’s graag steunen met inzichten in regionale ontwikkelingen. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

De regionale samenwerkingsverbanden die bij de KNMP zijn geregistreerd*, zoals regionale verenigingen of coöperaties, kunnen vanaf 1 januari 2023 via de SFK kosteloos toegang krijgen tot getotaliseerde data van de regio. Met behulp van BI-tool SFK Select kunnen apothekers regionale tellingen maken van bijvoorbeeld de ontwikkeling van het aantal verstrekkingen van sterkwerkende opioïden, het aantal verstrekkingen dat onder een regionaal longformularium valt of de ontwikkeling van het aantal diabetespatiënten in de regio.

 

Voorwaarden

Zoals gebruikelijk deelt de SFK de data van individuele apotheken alleen met toestemming van de gevestigd apotheker of eigenaar. Met ingang van 1 januari 2023 is deze toestemming digitaal te organiseren. Eén van de apothekers meldt de regio aan namens de regionale apothekersorganisatie, waarna de SFK een digitale machtiging voor de regio klaarzet. Na digitale ondertekening zijn de data van de apotheken in SFK Select beschikbaar voor de deelnemers in de regio.

Om zelf regionale data te analyseren is toegang tot BI-tool SFK Select nodig. Bij ongeveer 80% van de SFK-deelnemers is dat al geregeld, omdat deze toegang deel uitmaakt van het veelgebruikte combi-abonnement. In eerste instantie kunnen regio’s in SFK Select zelf aan de slag met analyseren van hun regionale data. Maatwerk in ondersteuning en analyses is door de beschikbare capaciteit bij SFK beperkt mogelijk.

 

Geen inzicht

Bij deze kosteloze toegang krijgen regio’s geen inzicht in tarieven en marges, en zijn geneesmiddelenkosten alleen tegen apotheekinkoopprijzen berekend. Ook maken patiëntnummers geen deel uit van de regionale verzameling. Enerzijds vanwege de juridische beperkingen, maar ook om technische redenen; één patiëntnummer kan in verschillende apotheken leiden tot een andere natuurlijk persoon, en eenzelfde natuurlijk persoon kan in verschillende apotheken een ander patiëntnummer hebben. Het is regionaal dus niet mogelijk om tot het niveau van één individuele patiënt inzicht te krijgen in het geneesmiddelengebruik.

Om regionaal het aantal gebruikers van geneesmiddelen toch te kunnen tellen, is het relevant om pseudoniemen aan de SFK aan te leveren. Pseudoniemen stellen de SFK namelijk in staat om patiënten uniek te tellen wanneer zij meerdere apotheken bezoeken. De identiteit van een persoon blijft zo bij de SFK onbekend. Pseudoniemen zijn ook in het kader van de jaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsindicatoren relevant. De SFK kan dan namelijk rekening houden met comedicatie die patiënten via andere apotheken kregen verstrekt, wat kan leiden tot betere scores.

Pseudoniemen stellen de SFK ook in staat om landelijke tellingen van patiënten nauwkeuriger uit te voeren. Ongeveer 87% van de SFK-deelnemers levert pseudoniemen aan. Met name onder politheken is die dekking lager, waardoor patiënten die zowel een wijkapotheek als een politheek bezoeken in dat geval dubbel meetellen in de SFK-verzameling.

Bekijk of uw apotheek al pseudoniemen aanlevert via: sfk.nl/pseudoniemen (inloggen)

* knmp.nl/index.php/dossiers/regionalisering/regios-kaart

 

Stichting Farmaceutische Kengetallen: info@sfk.nl

 

Document acties

Back to top