Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

1,9% van de patiënten wisselde van apotheek

Vooral twintigers en dertigers wisselden vaker van apotheek

PW15 - 15-04-2022 | door SFK
Ongeveer 11 miljoen mensen haalden in 2021 een receptplichtig geneesmiddel op in een wijkapotheek. 9 miljoen van hen deden dat ook in 2020, meestal in dezelfde apotheek. Ruim 170.000 apotheekbezoekers bezochten in 2021 structureel een andere apotheek dan het jaar ervoor. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Om te bepalen of iemand van apotheek is gewisseld, analyseerde de SFK het apotheekbezoek: hoeveel mensen hebben minimaal één verstrekking van een receptgeneesmiddel in 2020 en 2021 ontvangen bij een wijkapotheek. De SFK heeft geen inzicht in de personen die ingeschreven staan bij een apotheek, maar ziet enkel geneesmiddelverstrekkingen. Dienstapotheken en poliklinische apotheken zijn buiten beschouwing gelaten, omdat deze vaker incidenteel worden bezocht.

 

Apotheekwisselaars

9 miljoen mensen bezochten in zowel 2020 als 2021 een openbare apotheek. Van hen kwamen 7,6 miljoen geneesmiddelgebruikers (84%) in 2021 in dezelfde apotheek als een jaar eerder. 200.000 mensen (2%) bezochten in beide jaren meerdere, exact dezelfde apotheken. Deze beide groepen kunnen apotheektrouw worden genoemd.

1 miljoen mensen (12%) bezochten in 2021 dezelfde apotheek als in 2020, maar daarnaast ook nog andere apotheken in 2020 en/of 2021. Bij deze groep kan de SFK niet goed bepalen bij welke apotheek of apotheken ze doorgaans komen en of er dus sprake is van apotheektrouw. De laatste groep, ruim 170.000 mensen (2%), bezocht in 2021 een andere apotheek dan een jaar eerder en zijn hiermee apotheekwisselaars.

Binnen de groep apotheekwisselaars zijn de leeftijdscategorieën 21-30 jaar (22%) en 31-40 jaar (18%) het grootst. Dit sluit aan op cijfers van het CBS waaruit blijkt dat twintigers en dertigers het vaakst verhuizen. Een apotheekwisselaar is vaker vrouw dan man (56% om 44%). Op deze leeftijd worden relatief weinig geneesmiddelen gebruikt en door gebruik van de anticonceptiepil zijn vrouwen vaker zichtbaar bij de SFK dan mannen.

14% van de apotheekwisselaars was gebruiker van de hormonale anticonceptiepil. Daarna volgt het antibioticum amoxicilline dat wordt gebruikt door 9% van de apotheekwisselaars. Op de derde plek staat de groep vettige crèmes en zalven die door 8% van de apotheekwisselaars wordt gebruikt.

 

Stichting Farmaceutische Kengetallen: info@sfk.nl

Document acties

Back to top