Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Kosten dure middelen met 0,9% gestegen

Dure geneesmiddelen goed voor 30% van de kosten en 0,4% van de verstrekkingen

PW37 - 16-09-2022 | door SFK
De kosten van dure geneesmiddelen namen in 2021 toe met 0,9% tot € 980 miljoen. Ondanks een toename van 6,1% van de verstrekkingen van dure middelen is de kostenstijging beperkt. Dit komt doordat de gemiddelde inkoopprijs van een verstrekking van een duur middel met 4,9% daalde naar € 1260. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

De SFK spreekt van dure geneesmiddelen wanneer de inkoopprijs van een geneesmiddel per extramurale verstrekking gemiddeld minimaal € 500 exclusief btw bedraagt. Wekelijkse leveringen zijn bij de bepaling hiervan uitgesloten.

Voor deze rubriek is voor 2021 vastgesteld welke middelen duur waren. Vervolgens is gekeken naar de kosten, het aantal verstrekkingen en de inkoopprijs van deze middelen in 2020 en 2021. De kosten die daadwerkelijk ten laste kwamen van het extramurale farmaciebudget vielen uiteindelijk lager uit. Dit komt omdat de overheid bij sommige dure geneesmiddelen prijsonderhandelingen voert met de fabrikant. Deze onderhandelingen leiden tot vertrouwelijke kortingen op de in deze rubriek vermelde geneesmiddelenkosten.

Openbare apotheken verstrekten in 2021 775.000 keer een duur geneesmiddel, een toename van 6,1% ten opzichte van 2020. Samen waren deze verstrekkingen goed voor € 980 miljoen aan kosten, 0,9% meer dan in 2020. De gemiddelde inkoopprijs van een verstrekking van een duur middel daalde naar € 1260, 4,9% minder dan in 2020. Dure geneesmiddelen maakten in 2021, net als een jaar eerder, ruim 30% uit van de totale kosten van receptplichtige.

 

Poliklinische apotheken 

Bij bijna 70% van de extramurale verstrekkingen van dure middelen waren medisch specialisten de voorschrijver. Deze verstrekkingen waren goed voor 76% van de uitgaven aan dure middelen. Mede daardoor zijn het bovengemiddeld vaak poliklinische apotheken die deze geneesmiddelen verstrekten.

PW37 pag. 9

Het aantal patiënten dat dure middelen verstrekt kreeg, daalde in 2021 met 3% tot 162.000. Daarmee kreeg gemiddeld 1,0% van de bevolking een duur middel. In de leeftijdsgroepen boven de 40 jaar ligt dat aandeel boven de 1,0%.  De groep 71-80 jarigen heeft het grootste aandeel met 1,9%. De meest verstrekte dure geneesmiddelen binnen deze leeftijdsgroep zijn de cholesterolverlagers evolocumab en alirocumab.


Stichting Farmaceutische Kengetallen: info@sfk.nl

 

 

Document acties

gearchiveerd onder: Geneesmiddelkosten, SFK
Back to top